De Innovatiecentrale

Met welk idee komt u naar De Innovatiecentrale?

Nederland heeft de ambitie om koploper te worden op het gebied van Smart Mobility (Intelligente Mobiliteit) met de focus op automobilisten. Deze ambitie past in de transitiepaden van de Routekaart ‘Beter geïnformeerd op weg’. Om die ontwikkeling te faciliteren, is De Innovatiecentrale opgericht, een experimenteer- en ontwikkelruimte binnen de verkeerscentrale van Zuid-Nederland. De Innovatiecentrale bestaat uit De Innovatiedesks en Het Innovatielab.

De Innovatiecentrale levert een bijdrage aan:

  • het realiseren van innovatieve diensten voor verkeersdeelnemers (vrachtwagenchauffeurs/automobilisten) om de reis van deur-tot-deur zo veilig, aantrekkelijk en betrouwbaar mogelijk te maken
  • het ontwikkelen van connected en coöperatieve oplossingen voor verkeersmanagement die leiden tot het beter benutten van de weg, het verhogen van de veiligheid en het verlagen van de uitstoot
  • de samenwerking ( tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheden (de Triple Helix) om zo de concurrentiekracht van Nederland op Smart Mobility te verhogen
  • kostenbesparingen aan het verkeersmanagement dat door de overheden wordt uitgevoerd (besparingen op infrastructuur, het beheer en operationeel verkeersmanagement).

Dat doet De Innovatiecentrale

  • door het bieden van faciliteiten…
  • voor grootschalige experimenten…
  • op het vlak van Smart Mobility (innovatieve diensten, in car technologieën en wegkantsystemen)….
  • in een live situatie.

Dit kan De Innovatiecentrale door

  • een unieke combinatie van een innoveer- en leeromgeving in Het Innovatielab en een experimenteeromgeving in De Innovatiedesks gekoppeld aan de operationele verkeerscentrale
  • de bundeling van krachten in de Triple Helix in het ecosysteem van de Automotive campus. 

Praatplaat van De Innovatiecentrale