Doe mee

De Innovatiecentrale is ingericht om te innoveren, experimenteren en testen met Smart Mobility oplossingen. In de Innovatiecentrale werken kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen, want het motto luidt: “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” 

Marktpartijen, kennisinstellingen en overheden vinden in Het Innovatielab een stimulerende plek om met elkaar in gesprek te gaan over in-car innovaties, over nieuwe verkeersmanagement toepassingen en over de verkeerseffecten van voertuig-voertuig en voertuig-wegkant communicatie. In het Innovatielab organiseren we themadagen, serious gaming en brainstorms.

Daarnaast bieden De Innovatiedesks de unieke mogelijkheid om een nieuw idee te testen: real life met personen- én vrachtverkeer op een echte weg in een echt netwerk op wegen van rijk, provincies en gemeenten. Onze faciliteiten en de wegverkeersleiders van de Rijkswaterstaat Verkeerscentrale van Zuid-Nederland kunnen daar bij helpen. Dit is uniek in Europa! 

Met welk idee komt u naar de Innovatiecentrale? 

Neem vandaag nog contact met ons op via info[@]innovatiecentrale.nl.