Initiatiefnemers

De Innovatiecentrale is een samenwerkingsverband van:

 • De provincie Noord-Brabant
  De provincie stáát voor Brabant en de Brabanders. In hun belang neemt de provinciale organisatie initiatieven om maatschappelijke vragen op te lossen. Die vragen liggen op het terrein van ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur. Brabant is een Europese topregio op gebied van kennis en innovatie. Het bestuur van de provincie investeert in Brabant om ook in de toekomst die toppositie te kunnen behouden. Want dankzij die toppositie is Brabant een prachtige provincie om in te wonen en te werken.
 • Connecting Mobility
  Connecting Mobiltity is het actieprogramma van de Routekaart Beter Geïnformeerd op weg. De Routekaart geeft richting aan de ontwikkelingen op het terrein van smart mobility. De Innovatiecentrale is één van de boegbeeldprojecten van het actieprogramma.
 • DITCM
  DITCM Innovations is een open innovatie organisatie waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken aan de succesvolle introductie van coöperatieve systemen om mobiliteit en bereikbaarheid duurzaam te ondersteunen. De technologische innovaties en kennisontwikkeling binnen DITCM zijn belangrijke brandstof voor het real life valideren in De Innovatiecentrale. 
 • Rijkswaterstaat
  Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. De verkeerscentrale in Helmond is in beheer van Rijkswaterstaat.
 • AutomotiveNL
  AutomotiveNL is de clusterorganisatie van de Nederlandse automotive industrie, mobiliteitssector en automotive onderwijs met meer dan 170 leden. De missie van AutomotiveNL is het initiëren en uitvoeren van tal van activiteiten ter versterking van de Nederlandse automotive sector met name gericht op innovatie, onderwijs / opleiding, internationalisering, kennisvergaring en netwerken. Een deel van de projecten valt op de Automotive Campus in Helmond waar AutomotiveNL gevestigd is.