ITS corridor

Nederland-Duitsland-Oostenrijk

Project Coöperatieve ITS Corridor: Joint Deployment!
Veel voertuigen in Nederland zijn via hun navigatiesysteem of apps op smartphones ‘connected’ met verkeersinformatiediensten. Het is nu tijd voor de volgende stap: coöperatieve verkeersdiensten. Bij coöperatieve verkeersdiensten staan voertuigen en systemen langs de kant van de weg permanent via een speciale Wifi-verbinding met elkaar in contact. Weggebruikers krijgen straks in combinatie met handige apps real-time inzicht in verkeerssituaties op hun route. Wordt er verderop geremd, ligt er een obstakel op de weg of komt er gladheid aan? Dan krijgt de bestuurder het advies om zijn snelheid aan te passen, van baan te wisselen of wellicht om te rijden. Automobilisten kunnen hierdoor nog beter en eerder op mogelijk gevaarlijke situaties anticiperen. Dat is niet alleen goed voor de veiligheid, maar ook voor de doorstroming. Daarnaast kunnen de systemen allerlei handige anonieme data uit een voertuig en informatie over actuele omstandigheden op de weg verzamelen en doorsturen naar verkeerscentrales. Zo kunnen wegbeheerders het verkeer nog beter managen.

De diensten
De techniek voor coöperatieve diensten is de afgelopen jaren in verschillende landen volop ontwikkeld en opgebouwd in afzonderlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. In de praktijk worden al veel pilots uitgevoerd. De wegbeheerders in Nederland, Duitsland en Oostenrijk nemen nu met het project Coöperatieve ITS Corridor de eerste stap om samen met marktpartijen coöperatieve diensten in Europa daadwerkelijk te introduceren.
In eerste instantie gaat het daarbij om twee diensten op het tracé Rotterdam – Frankfurt - Wenen: Road Works Warning en Probe Vehicle Data. Bij de dienst Road Works Warning is het de bedoeling dat automobilisten via een beveiligde Wifi-verbinding gedetailleerde informatie ontvangen over naderende wegwerkzaamheden. Bij de dienst Probe Vehicle Data geven auto’s die zijn uitgerust met nieuwe incar-apparatuur geanonimiseerde informatie door aan verkeerscentrales over de actuele omstandigheden op de weg.

Ontwikkeling van Smart Mobility
Het project Coöperatieve ITS Corridor wordt in Nederland uitgevoerd door Rijkswaterstaat, samen met marktpartijen en in nauwe afstemming met de Duitse en Oostenrijkse projectpartners. Het project biedt kansen voor marktpartijen om kennis en ervaring op te doen met coöperatieve diensten en is voor Nederland als innovatieland op ITS-gebied cruciaal voor de verdere ontwikkeling van Smart Mobility. Nederland wil met ontwikkelingen als deze een koploperspositie verwerven ten aanzien van innovatie op het gebied van coöperatief rijden. De diensten op de corridor zijn naar verwachting in 2017 operationeel. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet voor de verdere uitrol van coöperatieve diensten.  

Kijk voor meer informatie over het project op its-corridor.nl