Pilot Floating Car Data

04-11-15

Kan een wegverkeersleider gebruik maken van data en gegevens uit auto's? Zijn gegevens uit auto's een vervanging van of een aanvulling op de huidige data, die we halen uit lussen op de weg? We onderzoeken het begin december in De Innovatiecentrale.

Maatregelen in het verkeer, zoals het afkruisen van wegen en het instellen van spitsstroken, worden nu geregeld op basis van gegevens die we halen uit lussen op de weg (inductielussen). Lusdata halen we uit meetsystemen op de weg en zeggen dus iets over de hoeveelheid voertuigen en hun snelheid op één plek. Lusdata betekent: geen auto's, geen gegevens. De vraag in de pilot van het NDW is of we dit soort maatregelen ook kunnen nemen op basis van gegevens die we uit auto's halen: Floating Car Data (FCD). Floating Car Data halen we bijvoorbeeld uit navigatiesystemen en uit mobiele telefoons. Die data geven iedere minuut informatie over de positie en snelheid van één voertuig, welke samen veel informatie geven over veel verschillende voertuigen op een bepaald moment op een bepaalde plek. Dat betekent: veel informatie over de snelheid en positie van individuele voertuigen, maar niet over het totaal aantal voertuigen op één plek. 

Begin december doet het NDW samen met Connecting Mobility bij De Innovatiecentrale onderzoek naar het gebruik van Floating Car Data. In de pilot kijken we of Floating Car Data bruikbaar zijn in verkeersmanagement. Meer weten? Neem contact op met Ron Phaff via phaff[@]innovatiecentrale.nl of kijken op de website van het NDW.