Programma themamiddag Common Operational Picture bekend

19-11-15

De tweede themamiddag van De Innovatiecentrale gaat over Common Operational Picture: het totale verkeersbeeld wat we kunnen creëren door het combineren van data. De middag gaat niet zo zeer over de tools en de systemen – die zijn er genoeg – maar met name over de vraag hoe we dat regelen, daar afspraken over kunnen maken en samen kunnen werken. Daarbij denken we dus vanuit de informatiebehoefte en zoeken we naar innovatie in het proces. 

Belanghebbende partijen, zoals kennisinstellingen, overheden, wegbeheerders en marktpartijen, zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Zo brengen we partijen samen die hier in hun werk mee te maken krijgen, denk aan: landelijke, provinciale en stedelijke verkeerscentrales, politie, veiligheidsregio’s, bergers, en serviceproviders. Door middel van de themadag kunnen we samenwerking tussen verschillende belanghebbenden stimuleren en komen we er achter welke stappen noodzakelijk zijn om samen te kunnen werken in het delen van informatie en data. 

Het programma van de themamiddag over Common Operational Picture is als volgt: 

11.30 – 12.00          Rondleiding Innovatiecentrale (Optioneel, aanmelden noodzakelijk)

12.00 – 12.30           Inloop en lunch

12.30 – 12.50           Opening door Peter Hoernig (De Innovatiecentrale)

12.50 – 13.10           Maikel van Loon (Verkeerscentrale Zuid-Nederland)

Maikel, als dagelijks gebruiker van verkeersdata, vertelt vanuit zijn perspectief wat behoeften zijn als het gaat om het delen van informatie.

13.10 – 13.30           André Ingelse (Rijkswaterstaat, CHARM)

André is als lid van het projectteam nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van CHARM in de operatie. Hij zal kort de werking van het systeem toelichten. 

13.30 – 14.15           Henk Scholten (GEODAN, VU)

Henk Scholten is het brein achter GEODAN en professor ruimtelijke informatie aan de Vrije Universiteit. Henk weet alles over het gebruik van open data. Hij zal daar dan ook alles over vertellen én een interessante en verrassende vergelijking trekken met het populaire computerspel MineCraft.

14.15 – 14.30                       Pauze

14.30 – 15.30           Pitches door marktpartijen

Verschillende marktpartijen krijgen de mogelijkheid een pitch te houden. In de pitches gaan zij op de ervaringen die zij hebben met het delen van informatie en data. Centraal staan de lessen die zij ons daarover kunnen meegeven. We horen expliciet welke rol De Innovatiecentrale volgens hen kan spelen in het delen van informatie voor Common Operational Picture, maar ook welke bijdrage zij daar zelf kunnen leveren. 

Wil je pitchen? Laat het ons dan weten. Vertel ons in het kort de inhoud van je pitch, want bij veel aanmeldingen maken we een selectie. Mail naar evelien [@] brascamp.com.

15.30 – 15.45                       Pauze

15.45 – 16.45           Discussie

In groepen gaan we met elkaar in discussie over de stappen die we moeten zetten om informatie daadwerkelijk met elkaar te delen. Wat zijn de positieve kanten? Zijn er ook risico’s? Hoe kunnen we vernieuwend zijn?

16.45                          Borrel 

Voor vragen neem je contact op met Peter Hoernig via hoernig[@]innovatiecentrale.nl of Evelien Brascamp via evelien[@]brascamp.com.