Voorlopige balans 1e testfase project Spookfiles

30-11-15

De eerste testfase van het project Spookfiles A58 is afgerond. Met een tussenevaluatie is de voorlopige balans opgemaakt. De evaluatie biedt voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat de spookfiledienst verkeerskundige effecten kan behalen. Welke? Lees het in de fact sheet 'Eerste testfase afgerond'.