Marktconsultatie simulatietool SimSmartMobility

20-04-16

Marktconsultatie: ontwikkeling van een simulatietool SimSmartMobility
In Nederland werken overheden, marktpartijen en kennisinstellingen aan de grootschalige implementatie van slimme mobiliteit, zoals Smart City Driving. De verwachting is dat Smart Mobility diensten een positieve bijdrage gaan leveren aan de collectieve doelen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan snelheidsadvies voor groen licht bij een verkeerslicht, informatie over wegwerkzaamheden en persoonlijke verkeersinformatie, inclusief beschikbaarheid van bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Echter, voor veel stakeholders is het niet duidelijk wat de invoering van deze Smart Mobility diensten voor gevolgen heeft voor het verkeer op straat. Zeker als meerdere diensten tegelijkertijd worden ingevoerd ontbreekt inzicht in de effecten.

SimSmartMobility: een simulatieomgeving voor inzicht in effecten van ITS
Daarom ontwikkelt De Innovatiecentrale samen met marktpartijen en kennisinstellingen SimSmartMobility. Dit is een soort Simcity™ voor ITS (Intelligente Transport Systemen) en Smart Mobility, waarbij gebruikers een globaal inzicht krijgen in de effecten en mogelijkheden van ITS en Smart Mobility diensten op lokale en/of regionale schaal. Het gaat hierbij enerzijds om het simuleren van deze diensten in verschillende variaties (zoals penetratiegraad, toepassingsgebied en opvolggedrag) en anderzijds het begrijpelijk presenteren van de effecten van deze diensten op doorstroming, geluidsbelasting, emissies en veiligheid op lokaal  en regionaal niveau. De Innovatiecentrale is dé plek om deze nieuwe diensten te beproeven en te ervaren wat de introductie van Smart Mobility diensten in de praktijk betekent.

SimSmartMobility:

  • geeft inzicht in de verkeerskundige effecten van Smart Mobility diensten, inclusief de beïnvloedbare variabelen;
  • geeft gevoel voor de samenhang tussen verschillende Smart Mobility diensten en het effect van combinaties van diensten;
  • is een visuele presentatie van de effecten van Smart Mobility diensten.

SimSmartMobility wordt een instrument voor bestuurders, beleidsmakers en wegbeheerders.

Oproep: over welke tools en omgevingen beschikt u(w organisatie)?
SimSmartMobility wil gebruik maken van bestaande tools en omgevingen. Zo kunnen stakeholders zelf aan de knoppen draaien om te ontdekken wat het effect is van bepaalde maatregelen en variabelen in echte verkeerssituaties. We dagen marktpartijen en kennisinstellingen uit om te laten zien over welke tools en omgevingen zij beschikken. SimSmartMobility integreert verschillende bestaande tools en omgevingen, wat resulteert in een samenwerking met meerdere partijen. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken wat een geschikte vorm en planning is voor de realisatie. SimSmartMobility 1.0 vormt de basis voor doorontwikkeling met nieuwe ITS en Smart Mobility diensten.

Geïnteresseerd om een bijdrage te leveren?
Deze marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed. Hier vindt u meer informatie over het project en hoe u mee kunt doen. De consultatie staat open van 15 tot en met 30 april a.s. U kunt voor vragen contact opnemen met muizelaar@innovatiecentrale.nl.