Testen op de desks

Heb je een goed idee om verkeersmanagement nog efficiënter te maken en auto rijden nog slimmer? Je bent van harte welkom om je idee of nieuwe technologie te beproeven in de praktijk.

We kunnen ondersteunen in verschillende stadia van een project. We kunnen helpen ideeën concreter te maken, de gereedheid van een idee te onderzoeken of een koppeling te leggen met een ander project of programma. Onze wegverkeersleiders en verkeerskundigen kunnen je helpen bij het ontwikkelen en voorbereiden van een test.

Een test vindt plaats op de Innovatiedesks. Dat zijn twee desks, gescheiden van maar gekoppeld aan de Rijkswaterstaat Verkeerscentrale van Zuid-Nederland. De desks hebben de functies en faciliteiten van de verkeerscentrale. Er is een wegverkeersleider die je ondersteunt tijdens het experiment. Hij/zij weet alles over de normale verkeerssituatie, kan toezien op de normale verkeersstroom en waar nodig ingrijpen of bijsturen.

Het is van groot belang dat de verkeersveiligheid niet in het geding staat. Dat staat dan ook voorop bij een test of experiment. Onze verkeerskundigen en wegverkeersleiders zien daar op toe in het ontwikkelen en het uitvoeren van een test.

Draag jij bij aan een Nederland dat koploper is in Smart Mobility? Neem vandaag nog contact met ons op!