Dirk-Jan de Bruijn nieuwe directeur van De Innovatiecentrale

21-06-16

De stuurgroep van De Innovatiecentrale heeft Dirk-Jan de Bruijn benoemd tot directeur van De Innovatiecentrale. Hij volgt Laurens Schrijnen op, die in het licht van zijn pensionering volgend jaar een stapje terug doet. De Bruijn begint op 1 juli in zijn nieuwe functie.

Dirk-Jan de Bruijn (57) is bedrijfseconoom en werkte de afgelopen 12 jaar bij het Rijk, ondermeer als directeur bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Eerder was hij als organisatieadviseur verbonden aan IBM en Deloitte. De Bruijn heeft onlangs met succes de EU Truck Platooning Challenge 2016 (EUTPC) afgerond. De EUTPC een uniek samenwerkingsproject van tientallen partijen die alleen door samenwerking de missie konden realiseren: de introductie van het concept platooning op EU-niveau. Om de platooning activiteiten te continueren worden deze in de toekomst gepositioneerd onder de paraplu van De Innovatiecentrale. De Bruijn is een ervaren strategische samenwerker met een sterke drive om netwerkcoalities te smeden met bedrijfsleven, marktpartijen en wegbeheerders: kwaliteiten die nodig zijn om De Innovatiecentrale verder te ontwikkelen.

Laurens Schrijnen heeft een geweldige bijdrage geleverd aan de kwartiermakersfase en het eerste operationele jaar van De Innovatiecentrale. Dankzij zijn enthousiasme en bevlogenheid heeft De Innovatiecentrale vorm gekregen en ligt er een stevige basis voor de toekomst. Aan De Bruijn de uitdaging om vanuit deze basis De Innovatiecentrale dé autoriteit te geven waarmee we Nederland op de kaart zetten als Smart Mobility testland.


Dirk-Jan de Bruijn is per 1 juli 2016 directeur van de Innovatiecentrale.