Spookfiles A58: de stand van zaken

18-07-16

Spookfiles A58 is één van de projecten die De Innovatiecentrale grootschalig faciliteert. Zo vond in november 2015 een test plaats waarbij 90 testauto’s de weg op werden gestuurd, wat werd gemonitord vanuit De Innovatiecentrale. Wat is de stand van zaken van het project en wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Sinds april dit jaar is de coöperatieve techniek live. Via deze snelle data-infrastructuur kunnen deelnemers de spookfiledienst testen. Op het traject Tilburg–Eindhoven en vice versa staan 34 wifi-bakens. Die bakens zorgen dat de apps van FlowPatrol en ZOOF vroegtijdig signalen kunnen geven over de verkeerssituatie. De komende tijd wordt gebruikt om verbeteringen in de spookfiledienst door te voeren en de resultaten te meten.

De focus van het project Spookfiles A58 is breder dan alleen de ontwikkeling van een spookfiledienst. De spookfiledienst dient namelijk als basis voor het ontwikkelen van bouwstenen voor nieuwe mobiliteitsdiensten. Hierop kunnen talloze nieuwe ITS-toepassingen eenvoudig worden ontsloten. Doordat alles gebaseerd is op internationale standaarden, is het project van betekenis op veel grotere schaal, zowel in Nederland als daar buiten.

De tweede helft van 2016 staat voor het project Spookfiles A58 dan ook voor een groot deel in het teken van kennisdeling. Zo is een kennisbank ingericht, waar meer informatie te vinden is over de testen, de resultaten en de leerervaringen. Het project loopt tot 31 december 2016, waarna de kennis en vaardigheden worden meegenomen naar het project ‘Hybride testomgeving’ van het ITS Bureau. Van daaruit kan verder worden gebouwd aan nieuwe mobiliteitsdiensten. Daar horen we in het eerste kwartaal van 2017 waarschijnlijk meer over.

 

Wat betekent de dienst voor verkeersdeelnemers en projectpartners?

In deze korte video’s vertellen zij je meer over hun ervaringen met de testen en de apps.

Projectpartners vertellen over de apps ZOOF en FlowPatrol

 

Deelnemers vertellen: Minder files door de spookfile-app?

 

Deelnemers vertellen: Spookfile-app leidt niet af, maar vergroot verkeersveiligheid?

 

Be-Mobile en Simacan vertellen over data-inwinning

 

Deelnemers vertellen: Welke toevoeging zou jij aan de spookfile-app doen?

 

Siemens en Vialis vertellen over de wegkantsystemen