Social media als de ogen en oren op de weg

31-10-16

Is het mogelijk om data uit sociale media te halen en die te gebruiken als aanvullende bron voor verkeersmanagement? Welke potentiële waarde hebben deze data? En welke techniek zit hierachter? Dat onderzoekt PublicSonar in het project ‘Social media als databron’.

‘PublicSonar monitort open sociale media’, vertelt Sjors van den Dries, Lead Commercial Operations bij PublicSonar. ‘Ons product verwerkt miljoenen interacties met Twitter, Youtube, Facebook en Instagram en geeft onmiddellijk uitgebreid inzicht in wat er speelt. Daarmee kunnen onze partners, zoals verkeersleiders, betere keuzes maken in hun operationele processen.’

Real time
PublicSonar is direct aangesloten op de social media. De daar geplaatste data, bijvoorbeeld foto’s op Instagram als je in de file staat, worden real time binnengehaald en geanalyseerd, wat als voordeel heeft dat er snel en adequaat gereageerd kan worden. Vervolgens worden de gegevens die voor partners interessant kunnen zijn online gepresenteerd.

Complexe zoekopdrachten
Hoe gaat dit proces precies in zijn werk? ‘We werken met zeer complexe en uitgebreide zoekopdrachten. Daartoe hebben we voor het hele verzorgingsgebied van Rijkswaterstaat zoekwoorden verzameld, zoals de namen van alle snelwegen, invoegstroken, knooppunten en tankstations. Bovendien hebben we een lijst gemaakt van zogenoemde negeertermen. A4 is bijvoorbeeld niet alleen een weg, maar ook een papiermaat en een Audi. Op al deze zoekwoorden en negeertermen analyseren wij miljoenen berichten per dag. Daarvan hebben er 20.000 à 30.000 een match met een zoekterm uit het verzorgingsgebied.’

Match
Niet alle berichten zijn echter relevant voor de verkeersleiding. Van den Dries: ‘Daarom filteren we vervolgens automatisch alle berichten op bepaalde thema’s, zoals verkeersincidenten of gevaarlijke situaties. Als we een match vinden tussen een locatie - bijvoorbeeld de A2 - en een bepaalde situatie - bijvoorbeeld iemand die een band verwisselt op de vluchtstrook - presenteren wie die real time.’

Online informatie
Deze informatie komt dus online en automatisch binnen bij de wegverkeerleiders. Die beschikken over vele andere informatiebronnen: weginspecteurs, camerabeelden, politie en brandweer. Onderzocht wordt of de data uit social media als extra bron kunnen worden toegevoegd. ‘Dit soort informatie kan nieuw zijn, bijvoorbeeld als het gaat om informatie over een stuk weg waar geen camera’s zijn. Maar de informatie kan ook een bepaalde situatie bevestigen. Of er uiteindelijk iets met de informatie gebeurt, bepaalt de verkeersleider. Die is immers de expert’, aldus Van den Dries.

Drie onderzoeksvragen
Het project ‘Social media als databron’, dat in april 2016 is gestart en doorloopt tot het einde van het jaar, zoekt antwoord op drie vragen. Is er waardevolle informatie over verkeerssituaties te vinden op social media? Kan die informatie automatisch zonder veel ruis gebruikt worden? En hoe kan die informatie vervolgens in het operationele proces van de wegverkeersleider worden gebruikt? Van den Dries: ‘We weten dus inmiddels dat social media informatie kunnen opleveren waarmee verkeersleiders beter kunnen handelen. Denk maar aan foto’s van ongelukken. We weten ook dat het ons lukt om relevante data uit de gigantische informatiestroom te filteren. Onderzocht wordt nu nog of en zo ja hoe intensief die data in het operationele proces van de verkeersleiding worden gebruikt.’

Waardevolle extra of nieuwe informatie
Wat is volgens Van den Dries de toegevoegde waarde van social media als databron? ‘Veel mensen delen hun belevenissen op social media. Daar kan waardevolle extra of zelfs nieuwe informatie tussen zitten, die verkeersleiders kan helpen bij hun beslissingen. Soms komt berichtgeving via social media trouwens niet altijd direct op gang, maar pas na tien minuten. Dan heeft de verkeersleiding al veel informatie binnengehaald via andere bronnen.’ Overigens benadrukt Van den Dries dat PublicSonar automobilisten niet wil aansporen om social media in het verkeer te gebruiken. ‘Maar als ze dan toch worden gebruikt, onderzoeken wij of daar bruikbare informatie tussen zit.’

Partner
PublicSonar ziet zichzelf als partner van Rijkswaterstaat. Van den Dries: ‘Het project is een partnership waarin we beiden investeren. De Innovatiecentrale biedt ons daarbij een live playground, waar we de innovatieve toepassing van data uit social media kunnen testen.’