Met energie en denkkracht samen bouwen aan de strategie van de Innovatiecentrale

24-11-16

Op donderdagmiddag 10 november verzamelden zich zo’n 35 professionals in De Arendshoeve, Bergambacht, voor een 24-uurs strategiesessie. Doel was om met elkaar in gesprek te gaan en te bouwen aan een onderscheidende en geloofwaardige positionering van de Innovatiecentrale.

 

De deelnemers, allen stakeholders van de Innovatiecentrale, vertegenwoordigden het bedrijfsleven (onder meer data- en softwareleveranciers, grond-, weg- en waterbouwers, logistieke dienstverleners en verzekeraars), brancheorganisaties, kennisinstellingen en de overheid.

Ambities
Centraal stond de vraag hoe Nederland zijn ambitie kan realiseren om koploper te zijn op het gebied van smart mobility, hoe smart mobility kan bijdragen aan doorstroming, veiligheid en duurzaamheid, en hoe de ontwikkelingen op het gebied van smart mobility kunnen worden gefaciliteerd. Dat is onder meer mogelijk door te denken vanuit maatschappelijke opgaven, door co-creatie en grensoverschrijdend werken, en door te kiezen voor een 4O-benadering (samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving).

Samenwerking
Donderdagmiddag schetste Antoine de Kort, Rijkswaterstaat, de ontstaansgeschiedenis van de Innovatiecentrale. Daarna gaf Serge van Dam, eveneens Rijkswaterstaat, de deelnemers een overzicht van de trends en ontwikkelingen op het gebied van smart mobility. Marja van Strien, programmadirecteur van Connecting Mobility, gaf een toelichting op de relatie tussen mobiliteitsoplossingen en economische ontwikkelingen. Daarbij legde ze de nadruk op de noodzaak van samenwerking tussen alle stakeholders. Paul Bevers van ITS Bureau BrabantStad legde in zijn presentatie uit dat slimme mobiliteit vooral betekent dat je goed moet kijken naar complete stedelijke gebieden en hun toegankelijkheid.

Smeltkroes
De dag werd afgesloten met een groepsopdracht. In een braindump kon iedereen ongelimiteerd zijn ideeën kwijt over de verdere professionalisering van de Innovatiecentrale en over de vraag wat de organisatie moet doen om tot een versnelling te komen. Het resultaat was een mooie smeltkroes van aanbevelingen en suggesties.

Projecten
Na een tai chi-training op vrijdagochtend waren lichaam en geest van de deelnemers weer in een gezonde balans voor deel twee van de strategiesessie. Peter Hoernig (Innovatiecentrale) en Thijs Muizelaar (Connecting Mobility/Innovatiecentrale) namen de deelnemers mee in twee projecten - Floating Car Data en SimSmartMobility - en lieten hen zien welke rol de Innovatiecentrale daarbij speelt. Joëlle van den Broek, DITCM, belichtte Nederland als een Living Lab voor slimme mobiliteit en benoemde de uitgangspunten en randvoorwaarden om dit lab op te schalen.

Brainstorm
In een brainstorm werkten de deelnemers daarna aan de positionering van de Innovatiecentrale. Deze brainstorm resulteerde in een aantal helder beschreven rollen, samenwerkingsmodellen en kansrijke productideeën, die op een zogenoemd brown paper van zo’n tien meter lang werden uitgewerkt. Karin Visser, voorzitter van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB), nam dit brown paper in ontvangst.

Vervolgstappen
De resultaten zullen worden geordend en verwerkt in een een positioneringsstrategie. Daarin worden de belangrijkste waarden van de Innovatiecentrale beschreven en vertaald naar een passende identiteit, zowel naar binnen toe (wie zijn we en wat doen we) - als naar buiten toe (voor wie doen we wat we doen en wat is onze toegevoegde waarde voor smart mobility).

Energie en denkkracht
De deelnemers waren enthousiast over de strategiesessie. Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Aon Risk Solutions: ‘Je zou dit eigenlijk jaarlijks moeten doen om de identiteit van je organisatie te herontdekken. Ik vertrouw erop dat deze bijeenkomst de Innovatiecentrale verder heeft gebracht.’ Volgens Dick Ottevanger, Rijkswaterstaat, zit ’m de rijkdom van zo’n strategiesessie niet alleen in wat het oplevert: ‘Het gaat ook om de kwaliteit van de groep en het feit dat je samen bent. Op die manier verrijk je elkaar.’ Antoine de Kort vond het ook een inspirerende bijeenkomst: ‘Ik heb waardevolle inzichten en nieuwe contacten opgedaan en zie ernaar uit mee te denken over het vervolg.’ Dirk-Jan de Bruijn, directeur van de Innovatiecentrale, keek met veel genoegen terug op de bijeenkomst: ‘Ik ben alle participanten dankbaar voor hun geweldige energie en denkkracht.’

In de komende Smart Mobility Stories van 15 december zal ook aandacht worden besteed aan deze 24-uurs strategiesessie.