‘Nederland is uniek in het samenbrengen van smart mobility en verkeersmanagement’

12-12-16

Nederland heeft een optimaal klimaat voor de ontwikkeling van smart mobility. Daarom liggen we op dat gebied voorop. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor verschillende testfaciliteiten, zoals de Innovatiecentrale. Maurice Geraets, NXP, en Chris de Vries, provincie Noord-Holland, waren aanwezig bij de 24-uurs sessie van de Innovatiecentrale. Met hen kijken we daarop terug én werpen we een blik op het smart mobility-werkveld.

Maurice Geraets is directeur bij NXP Nederland. NXP is wereldmarktleider voor halfgeleiders voor de automotive-industrie. Met halfgeleiders, stoffen die qua elektrische geleiding het midden houden tussen een geleider en een isolator, worden allerlei elektronische componenten gemaakt, onder meer voor smart mobility-toepassingen. Geraets: ‘Waren auto’s voorheen losrijdende objecten die nauwelijks iets van hun omgeving wisten, nu communiceren ze met elkaar en worden ze steeds meer onderdeel van een groter verkeerssysteem. Onze chips, die deze communicatie mogelijk maken, zitten in vrijwel alle auto’s.’


Chris de Vries is directeur Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland. Die directie houdt zich, naast de inrichting en het onderhoud van de weginfrastructuur, bezig met verkeersmanagement. De Vries: ‘Smart mobility is een interessante ontwikkeling, waar wij actief mee bezig zijn. Wij willen graag bijdragen aan de ambitie van Nederland om op dit terrein koploper te zijn.’

 

Hoe is het om werkzaam te zijn in het Nederlandse smart mobility-werkveld?
Geraets: ‘Nederland is uniek in het samenbrengen van smart mobility en verkeersmanagement. Die positie betekent een mooie kans voor bedrijven met succesvolle smart mobility-producten. Die kunnen worden geëxporteerd naar landen waar het verkeer nog een optelsom van auto’s is die niet met elkaar communiceren. Als Nederland voorop loopt in verkeersmanagement in combinatie met slimme mobiliteit, zal men ook in Nederland willen investeren. In het kielzog van deze investeringen worden veel bedrijven meegenomen, die samen grote projecten, zoals Spookfiles A58, tot een succes maken.’

De manier waarop we in Nederland met elkaar samenwerken is uniek in de wereld. Welke rol speelt co-creatie voor jullie?
De Vries: ‘Als je aan innovatie wilt werken, moet je dat absoluut samen doen. Zo werken wij in Noord-Holland met zes overheden, zeventien bedrijven en met ondersteuning van TNO aan traffic management as a service. Ik zie dat als een stap naar of op zijn minst als ondersteunend aan mobiliteitsdiensten.’

Geraets: ‘Inderdaad, de samenwerking in de Triple Helix is heel belangrijk. Je ziet dat dan ook concreet gebeuren in allerlei projecten. Grensoverschrijdende samenwerking heeft twee kanten. Ten eerste willen wij onze producten niet alleen in het buitenland verkopen, maar daarmee ook ‘hogere’ doelen bereiken, zoals op het gebied van duurzaamheid. Ten tweede moet je op Europees niveau samenwerken. Slimme mobiliteitsoplossingen houden niet op bij de grens. Je zult dus moeten werken aan eenduidige internationale standaarden.’

Jullie waren allebei aanwezig bij de 24-uurs sessie van de Innovatiecentrale, waarbij 35 professionals met elkaar in gesprek gingen over de onderscheidende positionering van de Innovatiecentrale. Wat is volgens jullie het belangrijkste resultaat?
De Vries: ‘Ik vond de erkenning belangrijk dat de Innovatiecentrale er niet alleen is voor de omgeving Helmond. De centrale is een landelijke faciliteit waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van smart mobility kunnen testen.

Geraets: ‘Dat een grote diversiteit aan partijen heeft kunnen meedenken over de vraag hoe de Innovatiecentrale kan worden vormgegeven, was een belangrijk winstpunt. Alle aanwezigen zagen het belang in van smart mobility en spraken hun commitment uit om hiervan een succes te maken.’

De Vries: Inderdaad, de drive en het enthousiasme van alle aanwezige partijen is een grote winst. Die vormen een prachtig uitgangspunt om samen te werken en met elkaar mooie dingen te realiseren.

Wat is, na die 24 uur, jullie advies aan de Innovatiecentrale?
De Vries: Om tot een versnelling te komen kan de Innovatiecentrale zich openstellen als een faciliteit voor héél Nederland - en niet alleen voor de omgeving van Helmond en Eindhoven. Bovendien kan ze duidelijker maken wat ze bijvoorbeeld voor ons - wegbeheerder in Noord-Holland - kan betekenen. Dat is nog niet helemaal helder.’

Geraets: ‘De Innovatiecentrale moet focus aanbrengen. Je kunt namelijk niet alles doen op het gebied van smart mobility. Daarom moet de Innovatiecentrale met haar experimenteerfaciliteiten een brug slaan tussen innovaties van objecten op de weg, zoals auto’s en vrachtwagens, en verkeersmanagement: het begeleiden van verkeersstromen en de rol die de overheid daarbij speelt. Een klein team moet de vervolgstappen gaan uitwerken om de ambitie van de Innovatiecentrale als schakel in de smart mobility-keten te realiseren.’

En hoe zien jullie de toekomst van smart mobility in Nederland?
De Vries: ‘Ik ben heel enthousiast over de toekomstperspectieven. We moeten dan ook stevig en met lef van start gaan. De provincie Noord-Holland heeft een duidelijk beeld. We willen samen met de markt en kennisinstellingen alles uit de kast halen om de ontwikkelingen op het gebied van smart mobility een boost te geven.’

Geraets: ‘We moeten een gezamenlijke ambitieuze instelling hebben. Een mooi voorbeeld daarvan is de Declaration of Amsterdam van april 2016, waarin de Europese transportministers afspraken hebben gemaakt over de benodigde stappen voor de ontwikkeling van zelfrijdende technologie in de Europese Unie. Een land kan het immers niet alleen; we moeten de mobiliteitsvraagstukken op Europese schaal oplossen.’

De Vries: ‘Met de testfaciliteiten zijn we op de goede weg. Maar we moeten investeren in de uitrol van grootschalige projecten zoals wij dat in Noord-Holland doen met een hybride netwerk van wegen en busbanen rondom Schiphol.’

De 24-uurs sessie van de Innovatiecentrale vond plaats op 10 en 11 november 2016. Experts uit het veld ging met elkaar in discussie over de toekomst van de Innovatiecentrale. De output van de 24-uurs strategiesessie is verwerkt in een handout.