Lessons learned: Smart Mobility in Silicon Valley

12-01-17

Met 16 andere bevlogen afgevaardigen bezochten Dirk-Jan de Bruijn (Innovatiecentrale) en Benny Nieswaag (Rijkswaterstaat) de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas en verschillende bedrijven in Silicon Valley en San Fransisco (3-9 januari). Zij zetten hun ervaringen op papier en delen hier hun afdronk met ons. 

Er zijn bezoeken afgelegd aan Plug & Play IoT* Mobility, Continental ITS, Cap Gemini Applied Innovation Exchange, Hyperloop One Test Track, CES 2017 + netwerkbijeenkomst Minister Kamp en Prins Constantijn (handelsmissie), Delphi, Nevada Centre for Advanced Mobility, CES Startup Pavillion Netherlands/mobility & Dutch startupdelta.

______________________________________________________________________________________

Observaties: wat hebben we gezien?

 • Tempo en onomkeerbaarheid. De toepassing van de ITS/smart mobility/zelfrijdende techniek door zowel OEM’s (alle merken waren op de Consumer Electronics Show (CES) met werkelijke gelikte stands – waar voorheen werd gepronkt met nieuwe modellen de geest van ‘krachtige/zuinige motor’, ‘aerodynamisch’, ‘safety first’ heeft iedereen het nu over connected, selfdriving en autonomous) als toeleveranciers (denk aan Delphi) gaat aanzienlijk sneller dan dat we denken. Brede omarming door de branche**. Exemplarisch is het feit dat binnen één jaar oorspronkelijke voorspellingen van ‘over 10 jaar’ zijn bijgesteld naar 3 jaar! Wordt ook mede veroorzaakt voor toepassing artificiële intelligente software – die leert van gebruik – waarmee time to market aanzienlijk omlaag gaat. Daarnaast maken video, sensoren, platform (Nvidia), 5G, GPS (aanvullende standaarden) accurate en zeer regelmatige data-inwinning zodanig mogelijk dat dit geen beperkingen in toepassing oplevert. Meerdere aanbieders beloven concrete toepassingen (zelfs in de stad) met jaartallen (2018, 2019, 2020) die angstvallig dichtbij liggen – level 4 (high automation) al in 2021. Snelheid van acceptatie van vernieuwingen is ook verbluffend: in paar jaar tijd is Uber volledig geïntegreerd als mobiliteitsaanbieder in Silicon Valley – traditionele taximarkt is vrijwel non-existent. Hoe digitalisering heeft huisgehouden wordt duidelijk met de observatie dat de helft van de Fortune500 bedrijven sinds de afgelopen eeuwwisseling niet meer bestaat – in dat kader zijn Nokia en Kodak frequent genoemde cases.

 • Véél entrepreneurship. Op tal van fronten partijen die met vol geloof en met veel inspiratie investeren in deze nieuwe toepassingen. Waarbij traditionele grenzen tussen bestaande aanbieders (OEM’s, toeleveranciers, ICT, telecom) vervagen. Veel interactie (en cocreatie) tussen spelers uit verschillende werelden – over grenzen van afzonderlijke branches heen. Sterk besef dat géén van de partijen het alleen kan. Niet alleen de traditionele aanbieders, ook veel nieuwe enthousiaste startups.

 • Sciencefiction wordt werkelijkheid. Ons bezoek aan Hyperloop One Test Track (investering > 100 miljoen dollar) was zéér indrukwekkend – vleesgeworden ‘gamechanger’ (met > 1.800km p/u gecombineerd vervoer van personen en goederen). Komende 3 maanden wordt er getest, als dat succesvol verloopt zou dit concept als écht revolutionair te betitelen zijn. Men claimt zelf dat dit sinds de introductie van vliegen (begin 20e eeuw) de next step op vlak van mobiliteit wordt – waarmee huidige mobiliteitsdilemma’s (model shift, synchromodaal) tot het verleden gaan behoren.

 • Ander businessmodel: van product naar performance. Traditionele leveranciers (als Continental) realiseren zich als geen ander dat hun bestaande businessmodel (20% banden, 80% elektronica) getransformeerd moet worden wil men kunnen overleven (van lamp --> licht, hr ketel --> warmte). Driekwart van de lock/unlock systemen in alle auto’s komen van Continental – hoe is deze technologie te gebruiken voor IoT voor huishoudens?

 • Concrete kansen voor NL zijn nu te verzilveren. Door bundeling van onze krachten (smart mobility keten, testketen) zijn we als land geweldig attractief voor spelers als Delphi – die graag Nederland zien als testland.
   
 • Grote tegenstellingen. Enerzijds omgevingen gezien (o.a. Silicon Valley, Hyperloop One, San Francisco***, CES Las Vegas) waar de crème de la crème van innovaties te ruiken was (‘de hoogmis van vernieuwing’), anderzijds veel bureaucratie (twee uur wachten voor Douane bij aankomst op SF International Airport), slechte fysieke infrastructuur, onnodige procedures (inchecken in hotel > 1 uur, kaartjes voor monorail die met de hand gemaakt moeten worden). Los van verschil tussen weelde en luxe, bittere armoede en tragiek (ontbijtzaal naast gokhal waar je ’s morgens verdwaasde gokverslaafden hun laatste centen ziet ...).

Consequenties: wat betekent dit? 

Ontwikkeling van technologie verloopt exponentieel. Overheid zal snel been moeten bijtrekken (acceptatie weggebruiker, wet/regelgeving, onderlinge samenhang, infra). Willen we in charge blijven op terrein van mobiliteit, dan zullen we op onderstaande terreinen versneld een stappen moeten gaan zetten: 

 • Méér leiderschap. We zullen in cocreatie mét onze partners (4O’s) een beeld moeten gaan vormen van hoe ons wenkende perspectief er uit gaat zien – wat er qua concept staat over 3 jaar. Een soort van ‘streep op de horizon’. Uiteindelijk uitmondend in een vorm van een gedragen roadmap 2020****. Om zo de huidige situatie die in alle eerlijkheid iets te veel wegheeft van de bekende Japanse quote (‘action without vision is a nightmare’) te doorbreken. Onderschat daarbij de dominantie van onze rol niet als initiator van zo’n proces. 

 • Méér samenhang. De fase van ‘duizend bloeiende bloemen’ is voorbij. We moeten nu samenhang en verbinding creëren. Dus niet alleen ‘doing’, vooral ‘learning by doing’: next level steps, gebaseerd op hetgeen we hebben geleerd. Van verbreden (opnieuw het wiel uitvinden) naar verdiepen (op basis van het geleerde volgende stappen zetten, stappelen van bestaande bouwstenen). Cruciaal daarbij is de transparantie van de bijdrage die initiatieven leveren aan de realisatie van onze hogere doelen (veiligheid, duurzaamheid, doorstroming). 

 • Koppeling met de running business. Aanbodgerichte innovaties zijn leuk (en zeker noodzakelijk), maar de stap ná de innovatie moet beter worden georganiseerd. Middels een soort van ‘Innovatieagenda 2020’ vanuit de running business (gekoppeld aan de uitvoeringsagenda). Waarbij het aanbod van en vraag naar innovaties elkaar frequent ontmoeten als voeding voor die innovatieagenda. Er werd in Silicon Valley frequent gesproken over het CIAAS concept (Corporate Innovation As A Service). 

 • Méér sturing. Concretisering van ons toekomstbeeld in combinatie met een gedragen roadmap 2020 (geïntegreerd met innovatieagenda vanuit de business) moet leiden tot een verdere professionalisering van de implementatie van deze vernieuwingen. Waarbij vernieuwingen programmatisch aangevlogen moeten worden – om te voorkomen dat er op tal van fronten binnen de organisatie wordt ‘gehobbyd’ aan gelijksoortige vernieuwingen. Dit onderstreept de noodzaak het hebben van een levende smart mobility projectenportfolio. 

 • Brede omarming van een andere wijze van innoveren: design thinking. Gebruikmakend van experimenteren, living labs, regelvrije zones en prototypen. Waarbij je prototypes test op het uiteindelijke publiek – op de openbare weg. Design thinking is een iteratieve (herhalende) aanpak waarbij nauw wordt samengewerkt tussen alle verschillende disciplines (klanten, medewerkers, productontwikkelaars, politici, burgers) – van de 4O’s***** – onderstreept hebben van een veilige omgeving. 

 • Casuïstiek als driver om de krachten te bundelen tussen smart mobility/testaanbieders. Een showcase als vervolg op de truckplatooning challenge en/of de case Delphi moet energie geven om zo het handelen vanuit afzonderlijke instituties en spelers te transformeren naar de mate waarin we schouder aan schouder actief zijn met implementatie van smart mobility – ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid. 

 • Gebruik van assets (weg, water, objecten) vraagt om ander ontwerp. Dynamische bijlijning, versmalling van noodzakelijke rijbanen, just-in-time rijden zijn concrete voorbeelden die om een geheel ander ontwerp en exploitatie vragen. Binnen onze assets zullen gegevensinwinning (waarde – kwaliteit assets) niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk worden.

______________________________________________________________________________________

* Internet of Things

** GM: investeert > €500 miljoen – heeft inmiddels een vloot van 30 robot auto’s op de openbare weg
Ford: heeft zichzelf gepositioneerd als een ‘auto and mobility company’ – heeft de ambitie om autonome auto’s in 2021 op de weg te hebben – heeft een partnership met Baidu (Chinese internet leader – operationaliseert robot fleet) in LiDAR (light detection and ranging)
Fiat Chrysler: werkt samen met Google aan de operationalisering van een vloot met > 100 minivans
VW: volop aan de slag met fully autonomous Audi’s – heeft de ambitie om in 2021 (level 4 – high automation) zowel elektrisch als selfdriving geheel operationeel te hebben
BMW: belooft voor 2021 een volledig self-driving auto in de showrooms te hebben
Nissan: is bezig om in bijzondere situaties tijdens het rijden op afstand de besturing over te kunnen nemen en daarmee het automatisch rijden te ondersteunen het leren te versnellen en de bestuurder te ontzorgen
Toyota: is pas in 2016 écht begonnen, investeert nu één miljard dollar in R&D in combinatie met Stanford, MIT en universiteit Michigan

*** Kantoor Cap Gemini in San Francisco bevindt zich op steenworp afstand waar voormalige startups als Uber en Airbnb zijn begonnen – we kregen een overzicht te zien van zo’n 30-tal succesvolle nieuwe ‘startups’ - in een straal van enkele blokken rondom dat kantoor

**** Ook uitmondend in een agenda interoperabiliteit van wet-regelgeving – toegesneden op de mogelijkheden die de nieuwe technieken bieden

***** Overheden, Ondernemers, Onderwijs, Omgeving