Simulatietool SimSmartMobility gelanceerd

02-02-17

Op 27 januari 2017 lanceerden en demonstreerden Connecting Mobility, TNO en TUDelft het eerste prototype van SimSmartMobility. SimSmartMobility is wereldwijd een uniek simulatieplatform om bereikbaarheidseffecten en in potentie leefbaarheids- en veiligheidseffecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen te simuleren. Het prototype is het afgelopen halfjaar ontwikkeld door de drie initiatiefnemers. De simulaties zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde simulatiemodellen, aangevuld met praktijkkennis uit Smart Mobility projecten en pilots.
 

Het potentieel van SimSmartMobility werd onderstreept en nog eens 19 partijen hebben zich aangesloten bij het initiatief en de doorontwikkeling van het simulatieplatform. Samenwerking tussen partijen is namelijk essentieel. Tijdens het #SmartTogether festival in Ede werd daarvoor een intentieverklaring ondertekend door de volgende organisaties:

 • Antea Group B.V.
 • Automotive NL B.V.
 • Advin B.V.
 • BEREIK!
 • DAT.Mobility B.V.
 • DTV Consultants;
 • Dynniq Nederland B.V.
 • Goudappel Coffeng B.V.
 • MAP traffic management
 • Movares
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Noord-Brabant
 • Royal Haskoning DHV
 • Rijkswaterstaat
 • Studio Bereikbaar
 • Sweco Nederland B.V.
 • TASS International Mobility Center B.V.
 • TSS
 • Witteveen+Bos

Met de ontwikkeling willen de partijen een bijdrage leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van Smart Mobility-diensten en -producten (nationaal en internationaal ) én aan de positie van Nederland als koploper. De ondertekenende partijen erkennen dat het simuleren van Smart Mobility diensten helpt om sneller en gerichter te leren in praktijkproeven. Ook zien zij de noodzaak om de onderbouwing van beleidskeuzes voor Smart Mobility te baseren op onderbouwde inschattingen en voorspellingen. Uiteindelijk helpen we daarmee om onderbouwde en gerichte investeringen te doen in Smart Mobility, en daarmee het mobiliteitssysteem in Nederland klaar te maken voor de toekomst.

De ontwikkeling is tegelijkertijd ook een kans voor Nederlandse marktpartijen en kennisinstellingen om hun kennis op dit gebied internationaal op de kaart te zetten.

In het prototype van SimSmartMobility zijn momenteel twee verschillende Smart Mobility diensten geprogrammeerd, waarvan het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid wordt gesimuleerd. De samenwerkende partijen gaan de komende tijd het platform door ontwikkelen, bijvoorbeeld door nieuwe Smart Mobility diensten toe te voegen, nieuwe modellen te koppelen en te werken aan de presentatie. Ook vragende partijen, zoals BEREIK! en Provincie Noord-Brabant hebben de intentie uitgesproken voor een mogelijke samenwerking, bijvoorbeeld door concrete mobiliteitsvragen in te brengen. Met deze vragen worden de eerste simulaties gedaan. De gesimuleerde Smart Mobility diensten worden daarna in principe beschikbaar voor andere vraagstellers. Zo verrijken we het platform met elke vraag en elk ingebracht model en dienst.

Meer info? www.simsmartmobility.nl