‘Het tijdperk van integratie is nu aangebroken’

09-02-17

Wim Broeders is algemeen directeur MAP Traffic Management, een innovatief bedrijf voor de planning, voorbereiding en uitvoering van verkeersmanagementprojecten. ‘Met onze kennis en kunde willen we de markt van verkeersmanagement verbreden’. Smart Mobility Stories stelde vijf slimme vragen aan Wim.

Het thema van de Automotive Week 2017 luidt: “Where smart mobility meets traffic”. Wat betekent dit thema voor jou?
‘Verkeersmanagement, verkeersinformatie en mobiliteitsmanagement vormden lange tijd verschillende werelden. Maar de verschillende sectoren - zoals automotive, serviceproviders en smart mobility - groeien naar elkaar toe. Het tijdperk van integratie is nu aangebroken. Verkeersmanagement gaat niet meer alleen om auto’s die achter elkaar aanrijden of stilstaan. Het gaat eveneens om de persoon in de auto en de interactie, straks ook rechtstreeks met de auto zelf. Die auto is straks zo slim, dat hij met de wegbeheerder de optimalisatie van de doorstroming, verkeersveiligheid en uitstoot kan “afstemmen”.’

Wat doet MAP Traffic Management op dit gebied?
‘Wij houden ons bezig met operationeel verkeersmanagement en C-ITS (connected en coöperatieve intelligente transportsystemern), waarbij de vraag “hoe ziet verkeersmanagement er in de toekomst uit” centraal staat. Wie zijn of worden de stakeholders en is er nog wel een verkeerscentrale, zoals wij die vandaag de dag kennen? Of wordt de informatie van de verschillende actoren dan virtueel uitgewisseld? We zitten middenin een transitie naar een nieuwe interactieve vorm van verkeersmanagement. Een belangrijke thema daarbij is voor ons social traffic management: we kijken naar de informatie die afkomstig is van de automobilist zelf en van de communities en social media waarop hij actief is. Op basis van die informatie zie je bepaalde gedragingen en effecten. Die kun je combineren met “traditionele” meetsystemen. Zo kun je sneller en gerichter een beeld krijgen van de situatie op de weg en ook gerichter informatie en zelfs maatregelen inzetten. Dat wil overigens niet zeggen dat het één beter is dan het ander. De meerwaarde zit ’m in de combinatie van verschillende databronnen.’

Op de Automotive Week 2017 geef jij een presentatie over InterCor, het Europese project dat zich richt op de harmonisatie van diensten. Hoe pakken jullie dat aan?
‘Voor C-ITS en verkeersmanagement zijn er Europese standaarden ontwikkeld. Het uitwisselen van data tussen wegkantsystemen en individuele voertuigen en tussen individuele voertuigen onderling is technisch mogelijk en gespecificeerd. Maar dat betekent nog niet dat het functioneel werkt. Dat is waar InterCor, een samenwerking tussen België, Engeland, Frankrijk en Nederland, naar kijkt. Een voorbeeld. Als een automobilist in Nederland in zijn auto bepaalde systemen heeft en bepaalde functionaliteiten krijgt aangeboden, wil hij dat hij diezelfde functionaliteiten krijgt aangeboden als hij de grens overrijdt. InterCor werkt dus aan de interoperabiliteit van functionaliteiten.’

Je bent ook voorzitter van de landelijke ronde tafel “Architectuur en Interoperabiliteit”. Welke resultaten heeft de tafel tot nu toe geboekt?
‘Het belangrijkste winstpunt van de ronde tafel is het groeiende besef bij de markt en de overheid dat je met elkaar om de tafel moet als je wil dat verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement gaan werken en tot daadwerkelijke deployment komen. Je moet afspraken met elkaar maken hoe je systemen gaat gebruiken en wie waar voor verantwoordelijk is. Tegelijk is het besef ontstaan dat we het in Nederland niet alleen kunnen, maar dat we het internationaal moeten aanpakken. In praktische zin is de Dutch ITS Profile een mooi resultaat van de ronde tafel. Daarin staat voor een aantal use-cases beschreven welke standaarden we op welke manier in Nederland gaan gebruiken.’

Hoe ziet de toekomst eruit?
‘Weet je wat zo mooi is? Dat we in Nederland met elkaar hebben besloten om het gewoon te gaan doen en ervaring op te bouwen met smart mobility in het verkeer. Kijk naar programma’s en projecten als Connecting Mobility, Talking Traffic, SmartWayz en Beter Benutten. Die houden zich allemaal bezig met de voorbereidingen op de nieuwe mobiliteitswereld. De integratie van verkeer en smart mobility kost natuurlijk tijd. Maar straks is de grens tussen verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement vervaagd. Vroeger dachten we nog: “Ik heb een auto. Die gebruik ik, tenzij …”. Maar de nieuwe generatie denkt: “Ik moet naar mijn werk. Hoe kom ik daar het handigst?” Voor mobiliteit hoef je straks dus geen auto meer te bezitten; auto, fiets/e-bike en ov zijn één geworden. Ik zie een kansrijke toekomst voor Smart Mobility as a Service. We gaan naar een soort uber-Uber: als je mobiliteit nodig hebt, wordt er een vervoermiddel aangeboden. Die brengt jou naar je overstapplek of eindbestemming.’

 

Tijdens de Automotive Week 2017 spreekt Wim Broeders over Internationale Aansluiting en Harmonisatie, waaronder het Europese project InterCor, dat zich richt op harmonisatie van diensten en bestaande corridors en initiatieven in Nederland, Frankrijk, Engeland en België verbindt.