Simacan/TransFollow hoofdprijs TransportLAB challenge 2017

17-05-17

AMSTERDAM 16 mei 2017 - Op 11 mei jongstleden vond de feestelijke afsluiting plaats van de tweede online TransportLAB Challenge bij Prodock Amsterdam. Naast pitches en inspirerende masterclasses werd aan het einde van de middag bekendgemaakt wie dit jaar de beste oplossing(en) had aangeleverd voor hedendaagse en toekomstige logistieke problematiek. Partners van de Innovatiecentrale, Simacan/Transfollow ontving de hoofdprijs voor hun ingediende logistieke oplossing.

Als vervolg op de eerste TransportLAB Hackathon in 2016 organiseerde TransportLAB samen met partners in de keten wederom een online Challenge, met als gezamenlijk doel logistieke innovatie te stimuleren. Dit jaar was het thema ‘Logistics Mobility’. Deelnemers konden de afgelopen vier weken praktische, slimme en mobielvriendelijke oplossingen bedenken voor een algemeen logistiek vraagstuk of voor een van de drie specifieke logistieke uitdagingen.

De bedenkers van de beste inzendingen presenteerden hun oplossing tijdens het Closing event. Tussen de creatieve pitches door waren er inspirerende masterclasses van Port of Amsterdam (over de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen waarvoor de haven staat, I-Share over een nieuw afsprakenstelsel m.b.t. data delen en Macomi over simulaties van het spoorvervoer in de haven van Rotterdam), HeadON (over Blockchain en logistiek) en ImpactHub (over social innovation and sustainability in logistiek & mobiliteit). De jury beoordeelde de pitches en innovatieve voorstellen op basis van: Impact op logistiek, mobiliteit en duurzaamheid, business toepassing en voordelen, potentieel, schaalbaarheid, design/code en tooling.  Aan het einde van het programma werd, onder het genot van een borrel en een hapje, de uitslag van de Challenge 2017 bekend gemaakt. De jury besloot tot ieders vreugde om op grond van de diversiteit van de ingediende ideeën en de belangrijke potentiële maatschappelijke toegevoegde waarde in plaats van een, drie prijzen uit te reiken.

TransportLAB Challenge 2017: Drie winnaars snel vooruit
De hoofdprijs ging naar het samenwerkingsverband Simacan-Innovatiecentrale-TransFollow met een applicatie voor verkeerscentrales waarbij de control tower van Simacan met de digitale (e-CMR) vrachtbrief van TransFolllow wordt verbonden en de hulpdiensten direct inzicht krijgen in de lading van een ‘verongelukte’ vrachtwagen. Dit is essentieel als het gaat om trucks met gevaarlijke stoffen en de ernstige gevolgen die dit dan te weeg kan brengen. Door dit inzicht kan de wegbeheerder de in te schakelen hulpverlener(s) laten uitrukken met het juiste materieel en kan er voortaan sneller een besluit genomen worden over het al dan niet vrijgeven van de rijbanen. De winnaars zullen nader overleggen hoe deze eerste prijs nuttig kan worden ingevuld, zoals verdere financiering of het door ontwikkelen van het systeem binnen de kaders van bijvoorbeeld Talking Traffic initiatieven.

Tweede winnaar werd Made for Traffic/Hans van der Made met de applicatie van BlauwBlauw. Derde winnaar is het CWI geworden (Centrum Wiskunde & Informatica – team VU studenten onder leiding van Dr. Elenna Dugundji). 
 

Interesse betrokken te zijn bij de organisatie van de volgende TransportLAB Challenge?
De organisatie is verheugd dat ook deze Challenge weer tot positieve bijdragen heeft geleid voor een veiliger en efficiëntere logistiek en mobiliteit. Organisaties die geïnteresseerd zijn om mee te denken over de volgende Challenge die in het najaar georganiseerd gaat worden kunnen met TransportLAB contact opnemen. 

Meer info op http://www.transportlab.org.