Nieuw wegkantsysteem gepresenteerd in de Innovatiecentrale

29-06-17

De komst van Smart Mobility toepassingen betekent een verandering voor de infrastructuur van wegbeheerders. Rijkswaterstaat is aan het voorsorteren op de komst van nieuwe ontwikkelingen. Daarom is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontwerp van een nieuw wegkantsysteem. Op 8 juni is het eerste prototype, i-WKS, gepresenteerd in de Innovatiecentrale. ‘Met i-WKS sorteren we voor op een toekomst waarin smart mobility de standaard is.’

Langs de Nederlandse snelwegen staat onder ieder signaleringsportaal een grijze kast voorzien van computerapparatuur. Deze zogeheten wegkantsystemen detecteren files en incidenten aan de hand van lusgegevens en sturen de matrixborden boven de weg aan om het verkeer te waarschuwen voor files. De huidige systemen zijn echter aan het einde van hun levensduur en daarom aan vervanging toe. Gerard Avontuur, programmamanager i-WKS: ‘De ontwikkeling van een nieuw wegkantsysteem vormde een mooie kans om naast de bestaande detectielussen ook opkomende, alternatieve databronnen te integreren. Dat kan tot een beter en efficiënter verkeersmanagement leiden.’

Flexibiliteit stond voorop in de ontwikkeling van het prototype. Gerard: ‘Het i-WKS vormt een open platform dat makkelijk uitbreidbaar is met nieuwe functies. Om dat mogelijk te maken communiceren de verschillende componenten bijvoorbeeld via standaard netwerktechnologie met elkaar, net zoals de wifi-verbinding bij jou of mij thuis.’

Alternatieve of aanvullende databronnen
Een veelbelovende techniek is Floating Car Data, een nieuwe, alternatieve databron als basis voor het aansturen van matrixborden. Gerard: ‘Floating car data maakt gebruik van locatiegegevens uit navigatiesystemen en smartphones. Bij optische glasvezeltechnologie wordt een lichtstraal door een bestaande glasvezelkabel langs de snelweg gestuurd. Passerende voertuigen veroorzaken trillingen die de lichtstraal verstoren. Op basis daarvan kan de verkeersdrukte op de weg worden gemeten.’  De 2 nieuwe databronnen maken het mogelijk verkeersgegevens ‘continu’ te meten. Datalussen hebben daarentegen weer als voordeel dat het aantal voertuigen per rijstrook kan worden bepaald. Gerard: ‘Daarom blijven datalussen waardevol op plekken waar veel verkeer van rijstrook wisselt, zoals bij knooppunten. Daar waar de verkeersstroom meer gelijkmatig is, kunnen floating car data en optische glasvezeltechnologie een goedkoper alternatief zijn. En wanneer we in de toekomst filewaarschuwingen via een app of navigatie in de auto te brengen, dan zijn deze databronnen wellicht aanvullend op plekken zonder datalussen.’

Testfase
Nog dit jaar start RWS op 2 trajecten in het land een proef met i-WKS, zowel met datalussen als met floating car data. Gerard: ‘We testen niet alleen of het nieuwe wegkantsysteem zelf voldoet, maar ook hoe goed floating car data werkt bij filewaarschuwing via matrixborden.’ De proef loopt tot en met 2018. Als de resultaten positief zijn, wordt daarna de stap gezet naar een landelijke uitrol van i-WKS.