ITS Europe 2017: van ‘klassiek’ ITS naar nieuwe mobiliteitsconcepten

12-07-17

Van 19 tot en met 22 juni vond in Straatsburg het twaalfde ITS European Congress plaats. Op ruim 5000 m² en in 100 lezingen werd er aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van connected, coöperatief en automatisch rijden en aan innovatieve concepten, zoals Mobility as a Service. Smart Mobility Stories vroeg vier deelnemers naar hun ervaringen tijdens het congres. 
Dit artikel is gepubliceerd als onderdeel van Smart Mobility Stories #6

 

Jaap Vreeswijk - MAPtm

"Het concept Mobility as a Service wordt steeds concreter" 

‘De week begon meteen goed: het rapport Contractual Agreements in Interactive Traffic Management - looking for the optimal cooperation of stakeholders within the TM 2.0 concept, geschreven door NDW, TomTom, MAPtm, Technolution en Dynniq won de best paper award! Tijdens het congres viel het mij op dat het concept ‘Mobility as a Service’ concreter is geworden; de gebruiker staat centraler, de koppeling met beleid is sterker en de relatie met verkeersmanagement wordt duidelijker. De Europese Commissie onderschrijft het belang van de beschikbaarheid van data en zal eind 2017 een richtlijn uitschrijven voor het ontsluiten van publieke en private data. Hoewel Nederland tijdens het congres vaak als voorbeeld werd genoemd, vielen Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk mij op. De werkwijze in deze landen lijkt net iets anders te zijn dan die van ons: meer voorwerk en dan pas beproeven in plaats van ‘learning by doing’. Voordeel van deze werkwijze lijkt onder andere te zijn dat één en ander grondiger is uitgezocht.’

 

Lejo Buning - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

"Ik miste de OEM'S" 

‘Waar in Glasgow nog nauwelijks werd gesproken over WEpod-achtigen - terwijl wij daar toen in Nederland al druk mee bezig waren - gingen nu meerdere sessies overautonome voertuigjes in level 4/5. Opvallend was wel dat het vooral over personenvervoer ging, maar nauwelijks over autonoom rijden in de goederensector. Verder vond ik de aanwezigheid van overheden buiten de plenaire sessies opvallend: niet alleen landen maar vooral steden, die zich bewust lijken te worden van autonoom rijden en ITS. Zoals Göteborg, met de zelfrijdende voertuigen van Volvo. Maar ook Oostenrijk verraste me, met C-ITS-initiatieven en automation. Ik miste de OEM’s. Die hebben zich niet gepresenteerd, terwijl het volgens mij slim zou zijn als ze dat wel zouden doen.’

Peter Hoernig - De Innovatiecentrale

"Het échte testen moet nog op gang komen..." 

‘De belangrijkste lessen van het ITS-congres in Straatsburg? Het viel mij op dat er in Europa veel aandacht wordt besteed aan informatie in de richting van de automobilist en andere weggebruikers. Deze informatie wordt steeds meer multimodaal en is gericht op snel, maar vooral betrouwbaar kunnen reizen. Ook het concept Mobility as a Service komt steeds meer op. Daarnaast heb ik vanuit mijn rol bij de Innovatiecentrale ook naar het aspect “testen” gekeken. Op het congres werden meerdere testsites gepresenteerd, zoals de stedelijke testsite Tampere uit Finland, waar proeven worden gedaan met automated and connected driving. Toch interessant om te zien dat steeds meer landen en steden zich opmaken om testen te kunnen uitvoeren, maar dat het échte testen nog op gang moet komen… Tot slot mijn belangrijkste take-away: het lijkt erop dat WIFI-P er nu toch echt gaat komen en dat steeds meer autofabrikanten hun modellen ermee gaan uitrusten.’

 

Nuno Rodrigues - Dynniq

"De Nederlandse ITS-koploperspositie was goed voelbaar" 

​‘Ik zag een congres dat steeds meer verschuift van ‘klassiek’ ITS naar nieuwe concepten, zoals Connected Automated Driving en Mobility as a Service. Uit de gesprekken en lezingen kreeg ik de algemene indruk dat technologie niet meer hét onderwerp van het congres is. In Straatsburg ging het veel meer over de zoektochtnaar concepten en win-win-modellen, die de samenwerking tussen overheid en industrie kunnen bevorderen met als doel duurzame implementatie van diensten voor eindgebruikers. TM 2.0, het Europese publiek-private platform voor het nieuwe verkeersmanagement, presenteerde voorbeelden hiervan. Ook de ondertekening van het Memorandum of Understanding door het Car2Car-consortium en het C-Roads-programma van de Europese Commissie is hiervan een goed voorbeeld. Net als natuurlijk het Talking Traffic-partnership, dat goed was vertegenwoordigd door zijn publieke en private partners op de drukbezochte Nederlandse stand. De Nederlandse ITS-koploperspositie was door de grote hoeveelheid aanwezigen weer goed voelbaar. Dat sterkt ons in ons geloof dat het gehoopte Europese ITS-congres in 2019 in Nederland een succesvol evenement zal zijn.’