Eindrapportage "Social media als aanvullende databron"

17-07-17

In het project ‘Social media als aanvullende databron’ heeft de Innovatiecentrale samen met PublicSonar onderzocht of berichten uit sociale media kunnen worden gefilterd en bruikbaar zijn als aanvullende databron voor wegverkeersleiders in de verkeerscentrale. De eindrapportage van het project, met alle resultaten en leerervaringen, is vandaag gepubliceerd.

In het project is een applicatie ontwikkeld, die berichten van sociale media, met name Twitter, filtert. In de applicatie kunnen berichten worden geselecteerd op locatie, type bericht (tekst of beeld) en situatiebeschrijving (ongeval, file, objecten op de weg, etc). De berichten worden succesvol gefilterd en weergegeven in de applicatie.


Screenshot van de applicatie
 

In de praktijk blijkt dat de wegverkeersleider al eerder op de hoogte is van een incident – via lusdata of een alarmmelding – dan dat het via social media binnenkomt. Wel lijkt 90% van de berichten potentieel relevant te zijn in geval van detectie van ‘gevaarlijke situaties’, ‘rommel op de weg’ en ‘problemen met wegmeubilair’, en voor de beeldvorming rondom crisis en incidenten.

Aanvullende informatie
De applicatie van PublicSonar analyseert miljoenen berichten per dag, waarvan ongeveer 10.000 per maand een match hebben met een zoekterm uit het verzorgingsgebied van Rijkswaterstaat. Deze informatie is zeker waardevol op plekken waar Rijkswaterstaat geen camerabeelden heeft (zo’n 80% van het totale verzorgingsgebied). De applicatie is ondersteunend aan het werk van de wegverkeersleider; het geeft aanvullende informatie over de situatie ter plaatse. Daarmee kan de verkeerscentrale gerichter handelen in geval van een incident. Deze applicatie is ook handig voor regionale verkeerscentrales voor gebieden zonder camerabeeld.

Eindrapportage
De eindrapportage van het project, inclusief alle bevindingen en leerervaringen, is vandaag gepubliceerd. Dat is hier te lezen (PDF opent in nieuwe pagina). Dit eindrapport bevat bevindingen en leerervaringen, en geeft bovendien inzicht in de werking van de applicatie. Meer informatie hierover? Neem contact op met Ron Phaff via ron.phaff@rws.nl.