Landelijke WOW-dag 2017

05-10-17

De landelijke WOW dag vindt dit jaar plaats op donderdag 5 oktober in de Doelen in Rotterdam. 

Ontmoet de Innovatiecentrale en het project "slimme camera's" in de derde workshopronde om 14.15 uur.

"Kan dat nou niet slimmer?” dacht Johan van Eyk. Wegverkeersleiders van Rijkswaterstaat zijn 12% van hun tijd kwijt met het openen en sluiten van spitsstroken. En maar liefst 42% met het monitoren en bedienen van bruggen en tunnels. En dat terwijl 3000 camera’s dag en nacht zicht houden op de rijkswegen.

In het project “slimme camera’s” onderzoekt van Eyk of het mogelijk is om de beelden van die 3000 camera’s te gebruiken voor het (deels) automatiseren van diverse taken in de verkeerscentrale. Daar zijn fieldtests voor nodig. Want is de camera in staat een fiets, jerrycan of baksteen op de weg te detecteren? Hoe functioneert-ie in het donker? Of als het regent? In de Innovatiecentrale in Helmond ontwikkelde van Eyk een algoritme die dat kan. Vanuit de Innovatiecentrale werden benodigde data verzameld en konden wegverkeersleiders de verkeerssituatie in de gaten houden.

Tijdens de landelijke WOW dag vertelt Johan van Eyk (RWS-VWM) alles over het slimme camera project. En gaat Peter Hoernig (Innovatiecentrale) in op testen met slimme mobiliteitsoplossingen: welke testfaciliteiten zijn er? Hoe zorg je voor de juiste testopstelling? Hoe waarborg je de veiligheid op de weg? Een interessante bijeenkomst voor iedereen die zich bezig houdt met Smart Mobility en slim verkeersmanagement.

Sprekers

Johan van Eyk, Rijkswaterstaat VWM, Projectmanager “Slimme camera's” en “File-aanpak 2020”

Johan van Eyk

Peter Hoernig, Innovatiecentrale en Rijkswaterstaat VWM, Programmamanager Operationele Ontwikkeling Wegverkeersmanagement

Peter Hoernig

Aanmelden is nog mogelijk via www.platformwow.nl 


Programma 5 oktober

09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur Opening door Kim Coppes
09.40 uur

Welkom en 10 jaar Platform WOW door Kees Vonk

10.00 uur

Uitreiking WOW-prijs

10.20 uur

Pauze

10.50 uur

1e workshopronde weg/water overkoepelend

11.50 uur

Netwerklunch met informatiemarkt

13.00 uur

2e workshopronde weg/water overkoepelend

14.00 uur

Korte pauze/wisselmoment

14.15 uur

3e workshopronde weg/water overkoepelend

15.15 uur

Uitreiking YPC-prijs

15.30 uur

Spreker Jan-Peter Balkenende over duurzaamheid, innovatie en samenwerking

16.15 uur

Afsluiting door Theo van de Gazelle

16.30 uur

Borrel

17.30 uur

Einde bijeenkomst