In memoriam Lorike Hagdorn

16-10-17

Deze zomer werden we opgeschrikt door het vreselijke bericht over de plotselinge wending in de gezondheid van onze gewaardeerde Stuurgroep-voorzitter Lorike Hagdorn. In overleg met haar wilde ze graag – in de geest van Eberhard van der Laan – nog een ‘poosje’ onze Stuurgroep voorzitter blijven. Het heeft niet zo mogen zijn: medio september heeft ze zich om gezondheidsredenen toch moeten terugtrekken – aanzienlijk sneller dan gedacht. Afgelopen maandag 9 oktober is ze thuis overleden. In de laatste Stuurgroep vergadering hebben we uiteraard uitgebreid stilgestaan bij haar aanstekelijke enthousiasme, haar drive en passie – gecombineerd met haar inhoudelijke visie op het smart mobility vakgebied. Dát gaan we geweldig missen! Zij beheerste als geen ander de kunst om ingewikkelde technische vraagstukken heel pragmatisch op te knippen in behapbare bestuurlijke stappen (‘ik ben een praktisch mens’). De openhartige wijze waarop ze ons steeds deelgenoot heeft gemaakt van haar eigen gezondheid heeft veel waardering en respect geoogst. Aan ons de verantwoordelijkheid om in haar geest het werk te continueren en voort te zetten. 

Namens de collega’s, partners en gebruikers van de Innovatiecentrale,
Dirk-Jan de Bruijn