Webinar Innovatiecentrale 30 oktober van 14.00 - 14.30 uur

16-10-17

De Innovatiecentrale is een experimenteeromgeving waar nationale, regionale en lokale wegbeheerders, maar ook marktpartijen nieuwe intelligente mobiliteitsoplossingen testen. Op die manier wordt de impact op het verkeer en verkeersmanagement direct zichtbaar. Dat gebeurt in een real life omgeving: op de openbare weg, op een echt netwerk, in het live verkeer. Alles gericht op het versnellen van implementaties van smart mobility toepassingen om zo actief bij te dragen aan doorstroming, veiligheid en duurzaamheid.

In dit webinar wordt ingegaan op de theorieën rondom succesvolle innovatie en de basisconcepten van Smart Mobility kort toegelicht. Aan de hand van concrete projecten wordt ingegaan hoe je zelf als beheerder betrokken kan worden bij de Innovatiecentrale, hoe de samenwerking binnen de Innovatiecentrale is ingericht en welke toekomstige projecten onder de vlag van de Innovatiecentrale worden opgepakt.

Spreker

Dirk-Jan de Bruijn is directeur van de Innovatiecentrale. Hij werkte de afgelopen 13 jaar bij het Rijk, ondermeer als directeur bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Eerder was hij als organisatieadviseur verbonden aan IBM en Deloitte. De Bruijn was in 2016 verantwoordelijk voor de organisatie van de EU Truck Platooning Challenge waarin Platooning in de praktijk is getest op de openbare weg met convooien van alle 6 de OEM’s.

Inschrijven

Ga naar https://www.platformwow.nl/agenda/webinar-innovatiecentrale-2896 om je in te schrijven voor het webinar.