Nieuwe rol voor directeur Dirk-Jan de Bruijn

15-02-18

'Ik ben blij dat we vanuit de Innovatiecentrale concrete stappen hebben gezet met het operationaliseren van vraaggestuurd innoveren – vanuit de agenda van de wegbeheerder. Bijvoorbeeld in testen als ‘slimme camera’s en ‘Simacan Traffic Monitor’. Met wegbeheerder RWS is dat opgezet, met wegbeheerder Provincie Noord-Brabant wordt daar aan gewerkt in de hoop dat dit leidt tot onomkeerbare stappen op weg naar een ‘shared testcentrum’ voor alle wegbeheerders. Gericht op de combinatie van versnelling én opschaling van implementatie van smart mobility en ITS oplossingen. Ik ben dan ook onder de indruk van deze testfunnel die wij vanuit een gemeenschappelijke inspanning hebben ontwikkeld. Middels deze methode worden op een slimme manier de meest kansrijke ideeën vertaald in uitvoerbare experimenten, passend in de implementatiestrategie van de wegbeheerder. Ook de oprichting van de Smart Mobility Embassy, de publiek-private samenwerking, waarmee we Nederlandse kennis op het gebied van smart mobility exporteren, is een resultaat waar ik met veel trots op terug kijk. Vanuit de Innovatiecentrale neem ik mee dat het cruciaal blijft om in te spelen op concrete behoefte van je stakeholders ( zoals wegbeheerders) en dat je bij alles afvraagt ‘Wat levert deze actie op aan verbetering van onze maatschappelijke doelen als doorstroming, duurzaamheid en veiligheid'.

Vanaf februari stopt Dirk-Jan de Bruijn als dagelijks directeur van de Innovatiecentrale. Dirk-Jan gaat zich als kwartiermaker concentreren op het inrichten van een publiek-privaat drie jarig programma rondom Truck Platooning op de corridor Amsterdam/Rotterdam-Antwerpen en Amsterdam/Rotterdam-Ruhrgebied.

Wij danken Dirk-Jan voor zijn ambitieuze en energieke inzet voor de Innovatiecentrale en wensen hem veel plezier en succes in zijn nieuwe rol.

Peter Hoernig, strategisch adviseur verkeersmanagement, verbonden aan de Innovatiecentrale, neemt zijn taken als waarnemend directeur over. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe ambitie voor de Innovatiecentrale, medio maart start de procedure voor de werving van een nieuwe directeur.