25 april Kennissessie Smart mobility in de Praktijk van Zuid-Nederland

25-04-18

Aanstaande woensdag organiseert de Innovatiecentrale de kennissesie 'Smart Mobility in de praktijk van Zuid-Nederland' samen met SmartwayZ.NL, platform WoW en Rijkswaterstaat.

Tijdens de bijeenkomst staat kennisdeling en het praktisch verder brengen van concrete Smart Mobility-voorbeelden centraal. In praktijksessies leer je meer over drie van deze toepassingen. 

  • Datum en  tijd: woensdag 25 april, 09.00 - 13.15 uur
  • Locatie: Automotive Campus 30, 5708JZ Helmond
  • Doelgroep: wegbeheerders (overheden) in Zuid-Nederland
  • Kosten: geen
  • Meer informatie en aanmelden

Programma

9.00 - 9.30 uur: Ontvangst en inloop

9.30 - 9.40 uur: Welkom door Peter Hoernig, manager Innovatiecentrale

09.40 - 10.00 uur: Introductie door Kai Feldkamp (Rijkswaterstaat): wat is Smart Mobility en wat heb je eraan? Wat doet het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB), wat staat op de agenda en welke essentiële publieke data worden vastgelegd in de data top 8?

10.00 - 10.45 uur: Praktijksessie ronde 1. Deelnemers volgen een van de drie sessies:

1. Smart Box door SmartwayZ.NL door Nicole van Gils (Rebel Group) en Zev Starmans (Rijkswaterstaat)

Smart Box is een digitale tool die een breed overzicht geeft van Smart Mobility-maatregelen die de komende jaren ingezet kunnen worden. Op basis van de door een gebruiker ingevoerde projectkenmerken, zoals aard van het probleem, type weg, beschikbaar budget en realisatietermijn, geeft de Smart Box een op het project toegespitst overzicht van de beste toepassingen voor Smart Mobility-maatregelen en een inschatting van de impact weer. In de sessie lichten we de toepassing van de smartbox toe aan de hand van een concrete praktijkcasus voor InnovA58.

2. Experiment 'Samen stad in stad uit' onder leiding van Martijn Laene (Gemeente Breda).

In dit experiment werken de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat samen onder de vlag van de Innovatiecentrale. Door het bundelen van verschillende verkeerssytemen willen zij een overzicht van de verkeerssituatie op het wegennet van Breda kunnen aanbieden op de desks van de Innovatiecentrale.

Een échte wegverkeersleider, Maikel van Loon, van de verkeerscentrale Zuid-Nederland vertelt over de databronnen en -systemen die ter beschikking staan voor operationeel verkeersmanagement. Een mooie gelegenheid om dat eens zelf te ervaren. Martijn geeft vervolgens een toelichting op het project 'Samen stad-in stad-uit'.

3. Den Bosch Schwung-app

Met de Schwung-app krijgen fietsers sneller groen licht bij alle 50 oversteken die werken met fiets verkeerslichten. Het slimme verkeerslicht signaleert via de app naderende fietsers. En reageert daarop zodat fietsers minder lang hoeven te wachten. Deze ontwikkeling sluit aan op de data-city visie van Gemeente Den Bosch. De gemeente bekijkt met de informatie hoe de doorstroming voor fietsers bij de kruispunten nog verder kan worden verbeterd.

10.45 - 11.30 uur: Praktijksessie ronde 2. Deelnemers volgen weer een van de drie sessies.

11.30 - 12.15 uur: Praktijksessie ronde 3. Deelnemers volgen weer een van de drie sessies.

12.15 - 13.15 uur: Lunch en afronding

13.15 uur: Einde bijeenkomst

Graag tot woensdag!