Reallife experimenteren: impact van Smart Mobility op verkeersmanagement

Experimenteerruimte
De Innovatiecentrale is een experimenteerruimte waar nationale, regionale en lokale wegbeheerders intelligente mobiliteitsoplossingen testen. Op die manier wordt de impact op het verkeer en verkeersmanagement direct zichtbaar. Dat gebeurt in een real life omgeving: op een echte weg, op een echt netwerk, in het live verkeer.

Exponentiële groei Smart Mobility 
De Innovatiecentrale speelt daarmee in op de exponentiele groei van ITS en Smart Mobility: die vraagt om andere implementatie van innovaties. Niet bepaald door R&D agenda’s, maar direct gekoppeld aan én geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Testen en experimenteren is essentieel om de time-to-market van nieuwe toepassingen te verkorten, om daarmee te zorgen voor meer veiligheid, betere doorstroming en minder uitstoot. 

Innovatielab en Innovatiedesks
De Innovatiecentrale bestaat uit het Innovatielab en de Innovatiedesks. Het Innovatielab is de kraamkamer van Smart Mobility. Hier worden experimenten uitgedacht en voorbereid. Ook is hier ruimte om te netwerken en te brainstormen, voor serious gaming en het geven van demo’s. Het lab heeft als belangrijkste doel ontmoeting, synergie en kennisdeling tussen marktpartijen, overheden en kennisinstellingen te stimuleren.Op de Innovatiedesks kunnen partijen hun intelligente mobiliteitsoplossingen beproeven en verder ontwikkelen. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de faciliteiten van de verkeerscentrale van Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat – niet alleen technisch zoals benodigde datakoppelingen of de aansluiting van het volledige Nederlandse wegennet, maar ook de expertise van wegverkeersleiders en verkeerskundigen.