De Innovatiedesks

Uniek aan De Innovatiecentrale is de mogelijkheid dat partijen hun intelligente mobiliteitsoplossingen op de Innovatiedesks kunnen beproeven en ontwikkelen in een real life omgeving: op een echte weg en vooral op een echt netwerk. Zo wordt direct duidelijk wat het effect van de oplossing is in de praktijk. Denk bij mobiliteitsoplossingen bijvoorbeeld aan: nieuwe mobiliteitsservices, systemen, data koppelingen, informatievoorziening, werkprocessen, inregelscenario’s, verkeersgeleiding, in-cartechnologieen en dergelijke.

De twee Innovatiedesks zijn gekoppeld aan de RWS Verkeerscentrale Zuid Nederland. Vanuit deze centrale wordt het verkeer gemanaged op wegen van het rijk, provincies en gemeenten. Daardoor kunnen partijen gebruik maken van dezelfde informatie als de verkeerscentrale én tappen uit de kennis van de wegverkeersleiding.