Het Innovatielab

Naast De Innovatiedesks is er ook Het Innovatielab. Het Innovatielab is de kraamkamer van de Smart Mobility. Het Innovatielab heeft ontmoeting en kennisdeling tussen de Triple Helix (marktpartijen, overheden en kennisinstellingen) hoog in het vaandel staan. Tijdelijke werkplekken staan ter beschikking en er zijn faciliteiten voor onder meer netwerken, brainstormen, serious gaming en het geven van demo’s. In het Innovatielab worden experimenten voorbereid, gemaakte voorzieningen ontwikkeld en ervaringen gedeeld met en door mensen in de praktijk.

Innoveren, experimenteren, inspireren en leren!

Daarnaast is het Innovatielab het voorportaal waar de voorbereidingen plaatsvinden voor de praktijkexperimenten op de Innovatiedesks.