De Innovatiecentrale is een samenwerking van:

Michèle Vlug
Directeur Mobiliteit en Infrastructuur provincie Noord-Brabant:
 
“Noord-Brabant loopt voorop als het gaat om slimme mobiliteit, het is een innovatieve provincie. Nieuwe mobiliteitsdiensten zorgen ervoor dat onze regio bereikbaar en leefbaar blijft. De Innovatiecentrale is een belangrijk instrument bij het ontwikkelen van zulke nieuwe mobiliteitsconcepten. Daarmee hebben we de kans om resultaten inzichtelijk te maken en verkeerskundige effecten te meten. Om optimaal te kunnen functioneren moet de Innovatiecentrale schakelen met andere testfaciliteiten – zowel op nationaal niveau als op internationaal niveau. De eerste stap is nauwe verbinding met de testomgeving voor nieuwe mobiliteits concepten, MobilitymoveZ.NL.” 

 

Marja van Strien
Programmadirecteur Connecting Mobility:

"Voor het programma Connecting Mobility dat zorgt voor versnelling van Smart Mobility innovaties, is de Innovatiecentrale een belangrijk middel om doelstellingen op de Routekaart te kunnen bereiken. Accent ligt daarbij op de transitie bij de wegbeheerders. Naast het mogelijk maken van real-life testen met de verkeerscentrale(s) betekent dat praktische en concrete toepassingen laten zien en met simulatie de besluitvorming op weg helpen."  

 

DITCM Innovations is een open innovatie organisatie waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken aan de succesvolle introductie van coöperatieve systemen om mobiliteit en bereikbaarheid duurzaam te ondersteunen. De technologische innovaties en kennisontwikkeling binnen DITCM zijn belangrijke brandstof voor het real life valideren in De Innovatiecentrale. 

 


 

 

David van Baarle
Directeur Wegverkeersmanagement bij Rijkswaterstaat:

"De Innovatiecentrale is voor Rijkswaterstaat dé plek om nieuwe Smart Mobility toepassingen te kunnen testen in ons dagelijks operationele verkeersmanagementproces en op de openbare weg, zonder risico op verstoring van de operatie. Daarnaast helpt het ons om middels vraaggestuurde innovaties de koppeling te borgen met het verbeteren van onze dagelijkse business als verkeersmanager." 

 

 


Wim Vossebelt
CEO V-tron en bestuurslid AutomotiveNL: 

“We zitten middenin de transitie van collectief naar individueel verkeersmanagement: automobilisten worden voorzien van individuele verkeersinformatie en tegelijkertijd vormt de auto een belangrijke bron van verkeersdata. Het is zaak nu door te pakken om deze transitie ook daadwerkelijk vorm te geven. Dit betekent dat het oude bekende rolpatroon definitief zal veranderen. Marktpartijen nemen taken over die van oudsher bij de overheid liggen. Om die transitie te organiseren hebben we elkaar nodig. We moeten samenwerken om uit te dokteren hoe we dat organiseren. Voor AutomotiveNL, als vertegenwoordiger van automotive gerelateerde marktpartijen, is de verbinding voor dit domein tussen de publieke en private sector die de Innovatiecentrale legt, dan ook cruciaal.”