Projecten

Bekijk op de kaart waar de projecten van De Innovatiecentrale worden uitgevoerd.

Weggebruikers op de A58 Eindhoven – Tilburg kunnen sinds begin dit jaar een snelle data-infrastructuur testen voor hun spookfiledienst. Op het traject Tilburg – Eindhoven en vice versa...
51.5237430
5.2221570
Project Coöperatieve ITS Corridor: Joint Deployment! Veel voertuigen in Nederland zijn via hun navigatiesysteem of apps op smartphones ‘connected’ met verkeersinformatiediensten....
50.1166667
8.6833333
In het CHARM programma kiezen, kopen en implementeren RWS en de Engelse Highways Agency (HA) samen een bestaand, standaard softwarepakket voor verkeersmanagement voor al hun wegverkeerscentrales. Een...
51.9166667
4.5
Steeds vaker delen weggebruikers informatie via sociale media. De Innovatiecentrale werkt samen met marktpartijen en verschillende wegbeheerders om te onderzoeken hoe de informatie uit Social Media...
52.0833333
5.1333333
In het project Slimme Camera's onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de Innovatiecentrale en ViNotion de mogelijkheden van Slimme Camera’s. In het project analyseren we door middel van...
51.035073
5.824299
In het verkeer komt steeds meer informatie beschikbaar en wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van mobiliteitsdiensten, zoals een parkeer app of een snelheidsadviesdienst. TNO, TU Delft en...
51.4792547
5.6570096