Spookfiles A58

A58 Tilburg - Eindhoven

Weggebruikers op de A58 Eindhoven – Tilburg kunnen sinds begin dit jaar een snelle data-infrastructuur testen voor hun spookfiledienst. Op het traject Tilburg – Eindhoven en vice versa zorgen 34 wifi-bakens ervoor dat de apps van FlowPatrol en ZOOF signalen kunnen geven over de verkeerssituatie, voordat deze door de voorruit waargenomen kunnen worden. Deze techniek is ook in te zetten als basis voor talloze andere mobiliteitsdiensten. Daarmee kunnen mensen in toenemende mate sneller, veiliger, prettiger en betrouwbaarder reizen. Niet alleen in Brabant, maar in de (nabije) toekomst ook in de rest van Nederland én in Europa.

De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever van het project Spookfiles A58, dat onderdeel is van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Markt, overheid en kennisinstellingen werken hierin nauw samen om de bereikbaarheid van de drukste regio’s in ons land te verbeteren, onder meer door gebruik te maken van intelligente transport services. Met de spookfiledienst als basis ontwikkelen de projectpartners bouwstenen voor nieuwe mobiliteitsdiensten in de auto. Denk hierbij aan een waarschuwingssysteem voor wegwerkzaamheden, weersomstandigheden of voor een naderende ambulance, of een systeem dat communiceert met verkeerslichten en zo informatie geeft over de ‘tijd tot groen’ of prioriteit kan geven aan bepaalde verkeersstromen. Met zulke nieuwe diensten helpen weggebruikers zichzelf en elkaar en wordt verkeer een stuk goedkoper, sneller, schoner en efficiënter. De monitoring van het project wordt gedaan in De Innovatiecentrale.
 

Op weg naar een perfecte data-stroom

Om een effectieve spookfileapp te maken, zijn betrouwbare data van groot belang. Binnen Spookfiles A58 zijn twee dataleveranciers actief: Be-Mobile en Innovactory/Simacan. Zij verzamelen data over de situatie op de weg en zorgen dat deze toepasbaar zijn in de apps.

De winst van Spookfiles A58:

  1. Completere data: Voor de eerste maal combineren de dataleveranciers in één datafeed de positieve eigenschappen van zowel floating car data (goede geografische dekking) als lusdata van RWS (levert snelheid én intensiteit van het verkeer aan).
  2. Betrouwbare dienstverlening: Wanneer één databron uitvalt, dan ontvangen de apps nog steeds een goed beeld van het verkeer door een andere bron.
  3. Accuratere data (zie kader): Door fusie van verschillende datastromen en het toepassen van representatieve rekenslagen worden de data verfijnd en steeds accurater.
  4. Opschaalbare data (zie in kader): Veel data die voor Spookfiles A58 verzameld en bewerkt worden kunnen ook andere use cases, ook op andere wegen, ondersteunen.
  5. Snellere data: In plaats van minuutgemiddelden van de lussen van Rijkswaterstaat, krijgen de dataleveranciers de individuele voertuigpassages direct uit de lussen aangeleverd. Dit is een compleet nieuwe bron van data, waarmee de leveranciers nog volop experimenteren.

Voor deze inwinning en verspreiding van data is een nauwe afstemming met de verkeerscentrale nodig, wat perfect past binnen de ambitie van de Innovatiecentrale.

Mario van Lommel, Traffic doctorandus van Be-Mobile, verwoordt de afstemming als volgt: “Er wordt in de dialoog tussen wegverkeersleider, operationeel verkeerskundige en projectleiders van Be-Mobile inzicht verworven in de werkprocessen, waardoor het A58-Spookfiles-project nog beter kan afgestemd worden op de operationele noden. Belangrijkste voordeel voor de weggebruiker is dat op termijn een grote samenhang ontstaat tussen beschikbare diensten. Zowel de informatie boven de weg als de informatie in de wagen wordt op die manier maximaal consistent en betrouwbaar, met een veilige en vlotte doorstroming als gezamenlijke doelstelling.”

Vlnr: Mario van Lommel (Be-Mobile), Carla Siteur (operationeel verkeerskundige), Malou Vromans (wegverkeersleider) en Arnold van Veluwe (adviseur VWM).

Slimme antennes
De slimme antennes ofwel de wifi-P-bakens maken onderdeel uit van het project Spookfiles A58. Daarbij wordt op de Rijksweg A58 tussen Tilburg en Eindhoven en vice versa 34 wifi-P bakens geplaatst. Daarbovenop maken Siemens en Vialis een IT-infrastructuur met open koppelvlakken om dataverrijkers en serviceproviders verkeerskundige diensten over het hele tracé te kunnen laten uitrollen. De Spookfiledienst is de eerste dienst die is gerealiseerd.

RWS CIV is uitgenodigd om daarnaast een tweede dienst, een waarschuwing voor wegwerkzaamheden, uit te rollen. “Onlangs was ik gedurende de ochtendspits in De Innovatiecentrale samen een RWS-verkeerskundige en een RWS-verkeersleidster,” zegt Eddy Verhoeven van Siemens Nederland. Hij vervolgt: “Hier werd mij duidelijk dat zij (letterlijk) zicht hebben op en geoefend en getraind zijn in effecten van maatregelen op de weg. Draadloze detectie en signalering door middel van in-car geeft een nieuwe dimensie in verkeersmanagement. Er kan ‘fijner’ gemeten en geregeld worden dan nu met lussen en matrixborden. De Innovatiecentrale en haar medewerkers kunnen een hele belangrijke rol spelen in de verkeerskundige integratie en acceptatietesten van de coöperatieve Spookfiles A58 en in de verdere doorontwikkeling van ‘draadloos verkeersmanagement’. Niemand beter dan verkeersleiders kunnen met de middelen van De Innovatiecentrale de effecten beoordelen en inregeling en afstemming van de dienst helpen verbeteren. Te denken valt ook aan bediening van de spookfiledienst en/of in-car signalering over het zogenaamde wifi-P control channel (CCH) vanuit De Innovatiecentrale.” 

Voor meer informatie over dit project in De Innovatiecentrale neem je contact op met Michaël van Egeraat via mvegeraat[@]brabant.nl.  

Leer in een aantal informatieve korte video’s over de toepassing van ITS in Brabant:

Projectpartners vertellen over de apps ZOOF en FlowPatrol

 

Deelnemers vertellen: Minder files door de spookfile-app?

 

Deelnemers vertellen: Spookfile-app leidt niet af, maar vergroot verkeersveiligheid?

 

Be-Mobile en Simacan vertellen over data-inwinning

 

Deelnemers vertellen: Welke toevoeging zou jij aan de spookfile-app doen?

 

Projectpartners vertellen: wegkantsystemen door Siemens en Vialis

Deelnemers vertellen: Hoe zie jij de toekomst van autorijden?