Actuele testen in de Innovatiecentrale

De Innovatiecentrale. Slimme keuze voor slimme experimenten in verkeersmanagement.

Experiment Innovatief werken met incident data 

Verbeteren van de verkeersdoorstroming in Zuid-Holland

Wegbeheerders krijgen steeds meer informatie over de situatie op de weg. Grote en kleine partijen leveren een grote verscheidenheid aan informatie aan. In deze test moet duidelijk worden of aanvullende data bronnen kunnen helpen in het doorstromen van verkeer. Dat is het doel van het experiment dat we in de verkeerscentrale Rhoon uitvoeren. Hierin werken Rijk, provincie, gemeente en het havenbedrijf samen, binnen het publiek-privaat samenwerkingsprogramma BEREIK! en De Verkeersonderneming. Vanuit de Innovatiecentrale onderzoeken we samen hoe de verzamelde data het best beschikbaar kunnen stellen aan wegverkeersleiders.

Klik op deze link voor een factsheet over het experiment Innovatief werken met incident data.

Experiment Innovatiecentrale 'Samen stad in, Stad uit'

De provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en gemeente Breda verbeteren de doorstroom
van verkeer in de stad.

Hoe brengen we alle informatie uit verschillendeverkeerssystemen in de gemeente Breda samen
in één overzicht? Dat zoeken we uit in de Innovatiecentrale in Helmond. We beginnen met
het bundelen van informatie van verkeersregelingen. In de toekomst voegen we daar wellicht parkeerinformatie en route-informatiepanelen aan toe. Zo blijven we scherpstellen onderweg naar een betere doorstroming van het verkeer in de stad.

Klik op deze link voor een factsheet over het experiment Samen stad in, stad uit.

Experiment Slimme nieuwe aansturing verkeerslichten

Verbeteren van de verkeersdoorstroming
op het kruispunt N65

In dit experiment brengen we de methode: ‘De Gouden Regeling’ in de praktijk. Deze is ontworpen door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng. Door andere aansturing van verkeerslichten wordt de doorstroming in het verkeer beter. Simulaties laten de potentie van de regeling zien: door slimme algoritmen tussen verkeerslichten neemt de wachttijd in het verkeer af, zijn er minder stops en stroomt er meer verkeer door. Met hulp van Rijkswaterstaat Zuid- Nederland kunnen we de methode in de praktijk testen, op de meest relevante wijze en de meest logische
locatie.

Klik op deze link voor een factsheet over het Slimme nieuwe aansturing verkeerslichten.