Samenwerken aan Smart Mobility

De Innovatiecentrale is ingericht om te innoveren, experimenteren en testen met Smart Mobility oplossingen. In de Innovatiecentrale werken kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen, want het motto luidt: “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” 

Marktpartijen, kennisinstellingen en overheden vinden in het Innovatielab een stimulerende plek om met elkaar in gesprek te gaan over in-car innovaties, over nieuwe verkeersmanagement toepassingen en over de verkeerseffecten van voertuig-voertuig en voertuig-wegkant communicatie. In het Innovatielab organiseren we themadagen, serious gaming en brainstorms.

Daarnaast bieden de Innovatiedesks de unieke mogelijkheid om een nieuw idee te testen: real life met personen- én vrachtverkeer op een echte weg in een echt netwerk op wegen van rijk, provincies en gemeenten. Onze faciliteiten en de wegverkeersleiders van de Rijkswaterstaat Verkeerscentrale van Zuid-Nederland kunnen daar bij helpen. Dit is uniek in Europa! 

Met welk idee komt u naar de Innovatiecentrale? 

Neem vandaag nog contact met ons op via info[@]innovatiecentrale.nl. 

Praatplaat van De Innovatiecentrale