Testagenda

De Innovatiecentrale speelt in op de behoefte van de wegbeheerder. Dat doen we door een experiment of pilot sámen met de wegbeheerder goed voor te bereiden, wat betekent dat we:
1) kijken of een idee inderdaad zo goed is als we denken
2) zorgen voor de resources om een experiment uit te voeren.

Samen komen we tot een testagenda, waarin we testen en experimenten worden geprioriteerd. Op die manier gaat een idee via besluitvorming over in een laagdrempelig experiment en bij succes door naar een pilot, die wordt afgesloten met een business case. Zo is de door ons ontwikkelde Testfunnel procedure inmiddels bij Rijkswaterstaat aangehaakt op de informatie voorziening-stuurlijn, het interne RWS-proces dat gaat over prioritering van capaciteit voor ontwikkelprojecten. De komende tijd ontwikkelen we de testagenda ook samen met andere wegbeheerders.