Floating Car Data

Algemeen

Nederland

Maatregelen in het verkeer worden tot nu toe genomen op basis van gegevens uit inductielussen in de weg. Deze data zeggen iets over de hoeveelheid voertuigen en hun snelheid op de locatie van de detectielus. Daarbij worden dan ook alle voertuigen gemeten. Maar tegenwoordig geven navigatiesystemen en mobiele telefoons ieder moment informatie over de positie en snelheid van een voertuig: Floating Car Data (FCD). Die informatie komt van veel verschillende locaties, maar daarbij wordt wel maar een deel van alle voertuigen gemeten. 

Real-time FCD geven een beeld van de verkeerssituatie op zowel hoofd- als onderliggend wegennet. Dat is met name relevant voor locaties waar de traditionele gegevensinwinning op dit moment beperkt is. Daarnaast komt met FCD ook data beschikbaar tussen de huidige fysieke meetlocaties in, waarmee het sneller inzicht geeft in het ontstaan en de omvang van files. De Innovatiecentrale onderzoekt samen met Rijkswaterstaat en NDW doorlopend de mogelijkheden van FCD.