Innovatief werken met incident data

Algemeen

Zuid-Holland

Wegbeheerders krijgen steeds meer informatie over de situatie op de weg. Grote en kleine partijen leveren een grote verscheidenheid aan informatie aan. In deze test moet duidelijk worden of aanvullende data bronnen kunnen helpen in het doorstromen van verkeer. Dat is het doel van het experiment dat we in de verkeerscentrale Rhoon uitvoeren. Vanuit de Innovatiecentrale onderzoeken we samen hoe de verzamelde data het best beschikbaar kunnen stellen aan wegverkeersleiders.

We bouwen een tijdelijke extra werkplek in de verkeerscentrale van Rhoon (Zuid-Holland). Daar ontsluiten we nieuwe databronnen. De werkplek staat dichtbij de praktijk, zodat we goed kunnen afstemmen wat er nodig is. De extra wegverkeersleider analyseert data uit verschillende verkeersapps. Dat is nieuw. Informatie uit de apps wordt op dit moment nog niet standaard in het verkeersmanagementproces gebruikt. Door deze proef zien we wat het gebruik van extra data precies oplevert om de verkeersdoorstroming te verbeteren.

Onderzoeksvraag: Hoe helpt data van partijen als WAZE en Flitsmeister bij het versnellen van het afhandelen van incidenten?