ITS Corridor

Algemeen

A67 Eindhoven - Venlo

Bron: website ITS corridor

Rijkswaterstaat is intensief bezig met het uitrollen van coöperatieve verkeersdiensten. Daarbij staan voertuigen en systemen langs de kant van de weg permanent met elkaar in contact via een speciale WiFi-verbinding. Weggebruikers krijgen hierdoor straks, in combinatie met handige apps, real-time inzicht in verkeerssituaties op hun route. Wordt er verderop geremd, ligt er een obstakel op de weg of is de weg verderop glad? Dan krijgt de bestuurder het advies om zijn snelheid aan te passen, van baan te wisselen of wellicht om te rijden. Automobilisten kunnen hierdoor nog beter en eerder anticiperen op mogelijk gevaarlijke situaties. Dat is niet alleen goed voor de veiligheid, maar ook voor de doorstroming. Daarnaast kunnen de systemen allerlei nuttige anonieme data uit een voertuig en informatie over actuele omstandigheden op de weg verzamelen en doorsturen naar verkeerscentrales. Zo kunnen wegbeheerders het verkeer nog beter managen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende (internationale) security- en privacywetgeving.

De uitrol van deze coöperatieve ITS diensten gebeurt samen met Duitsland en Oostenrijk, op een zogenaamde 'corridor'. Het Nederlandse tracé loopt van Rotterdam, via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo (A16 – A58 – A2 – A67). Daarna vervolgt de corridor naar Frankfurt en Wenen.