ITS Corridor

Hogere doelen

Bron: website ITS Corridor

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig bereikbaar Nederland. Niet alleen door de aanleg van nieuwe wegen en vaarwegen, maar ook door efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Slimme technologie helpt daarbij. De invoering van de twee coöperatieve diensten op het tracé tussen Rotterdam en de Duitse grens, zorgen voor: 
 • Een veiligere weg
  Door coöperatieve systemen kunnen voertuigen rechtstreeks informatie ontvangen van andere voertuigen of systemen langs de kant van de weg over gevaarlijke situaties die de bestuurder (nog) niet kan waarnemen, zoals mist, regen, gladheid, een obstakel of een stilstaand of langzaam rijdend voertuig op de weg. Automobilisten kunnen hierdoor beter en eerder op mogelijk gevaarlijke situaties anticiperen.
   
 • Minder incidenten en filevorming
  Een voertuig is een rijdende sensor. Met behulp van coöperatieve systemen kunnen de gegevens uit het voertuig worden verzameld en worden geanalyseerd. Wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, kunnen met behulp van die informatie concrete waarschuwingen, omleidingen of snelheidsadviezen geven. De automobilist kan tijdig en op maat worden gewaarschuwd voor drukte. Ook kunnen gerichte snelheidsadviezen aan individuele weggebruikers worden gegeven om files te dempen.
   
 • Een efficiënter gebruik van het wegennetwerk
  Coöperatieve systemen kunnen door de wegbeheerder gebruikt worden voor verkeersmanagement. Zo kunnen (dynamische) snelheidslimieten, rijstrook- en routeaanwijzingen en wegafsluitingen in de auto worden aangeboden. Dit kan individueel en op maat, waardoor de wegbeheerder verschillende doelgroepen gericht kan sturen. Onderscheid kan bijvoorbeeld worden gemaakt in verkeer met dezelfde bestemming, vrachtverkeer of bussen. In eerste instantie worden de systemen binnen het project Coöperatieve ITS Corridor enkel voor informatieve doeleinden gebruikt. Als het systeem heeft bewezen dat het naar behoren functioneert en correcte en betrouwbare informatie voortbrengt, kan de overstap worden gemaakt naar regelend en sturend.
   
 • Een lagere CO2-uitstoot
  Coöperatieve systemen hebben een positieve invloed op duurzaamheid. Door de beschikbare informatie goed te gebruiken, wordt de CO2- uitstoot geminimaliseerd. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van een groene golf, specifiek voor zwaar verkeer.