ITS Corridor

Toepassingen

Bron: website ITS Corridor

In het project Coöperatieve ITS Corridor wordt gewerkt aan drie verschillende toepassingen:

Bij de dienst 'Waarschuwing bij wegwerkzaamheden' (Road Works Warning) worden automobilisten gewaarschuwd voor wegwerkzaamheden op hun route. Dit gebeurt via de beveiligde korteafstandsverbinding ETSI G5 (ook wel bekend als WiFi-P) en via het 3G/4G mobiele netwerk. Informatie als de exacte plaats van de werkzaamheden en de beschikbare rijstroken, wordt via bakens vanaf de wegkant naar passerende voertuigen met een WiFi-ontvanger gestuurd.

Bij de dienst 'Sensordata uit voertuigen' (Probe Vehicle Data) worden geanonimiseerde sensordata - zoals snelheid, positie, remkracht en weersomstandigheden - uit passerende voertuigen via een beveiligde ETSI G5 WiFi-verbinding, ook wel WiFi-P, verzameld om te gebruiken voor verkeersmanagement. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende (internationale) security- en privacywetgeving.

Bij de dienst ‘Waarschuwing voor stilstaande voertuigen’ (Collision Risk Warning) worden weggebruikers gewaarschuwd voor een stilstaand voertuig van een weginspecteur. Op de Nederlandse snelwegen gaan dagelijks 260 weginspecteurs op pad om bijvoorbeeld maatregelen te nemen na een pech- of ongeval of om rommel van de rijbaan te verwijden. Het komt nu helaas nog regelmatig voor dat de stilstaande voertuigen van weginspecteurs te laat worden opgemerkt.