Simacan Traffic Monitor

Algemeen

Helmond

De Simacan Traffic Monitor is een bestaand product die verschillende publieke en private databronnen van hoofd- én onderliggend wegennet met elkaar combineert. De monitor bevat tevens contextuele informatie zoals brugopeningen, incidentmeldingen, wegwerkzaamheden en matrixborden. Daardoor ontstaat een gedetailleerder en completer beeld van de verkeerssituatie. 

De monitor wordt in de Innovatiecentrale gebruikt als tool om te experimenteren met nieuwe databronnen. Bijvoorbeeld in een proef waarbij Rijkwaterstaat voertuigen worden ingezet als sensor. Maar de monitor wordt ook door wegverkeersleiders gebruikt in de operationele verkeerscentrale Zuid-Nederland. In de operatie biedt de Simacan Traffic Monitor zicht op de actuele verkeerssituatie, op basis waarvan de wegverkeersleider betere beslissingen kan nemen.

In deze pilot onderzoekt de Innovatiecentrale samen met wegverkeersleiders hoe de Simacan Traffic Monitor optimaal gebruikt kan worden en wat de meerwaarde is. 

Onderzoeksvraag:
Wat is de meerwaarde van verschillende databronnen voor wegverkeersleiders?