Slimme nieuwe aansturing verkeerslichten

Algemeen

Helvoirt

In dit experiment brengen we de methode: ‘De Gouden Regeling’ in de praktijk. Deze is ontworpen door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng. Door andere aansturing van verkeerslichten wordt de doorstroming in het verkeer beter. Simulaties laten de potentie van de regeling zien: door slimme algoritmen tussen verkeerslichten neemt de wachttijd in het verkeer af, zijn er minder stops en stroomt er meer verkeer door. Met hulp van Rijkswaterstaat Zuid- Nederland kunnen we de methode in de praktijk testen. 

Als deze proefde resultaten van de simulatie benadert, zien we een snellere doorstroming, minder afremmen en optrekken bij een verkeerslicht en uiteindelijk minder voertuigverliesuren.

Laat een nieuwe verkeersregeling in de praktijk ook de doorstromingswinst zien die in simulatie aangetoond wordt?