Social Media als databron

Algemeen

Heel Nederland

In het project ‘Social media als aanvullende databron’ heeft de Innovatiecentrale samen met PublicSonar onderzocht of berichten uit sociale media kunnen worden gefilterd en bruikbaar zijn als aanvullende databron voor wegverkeersleiders in de verkeerscentrale.

De onderzoeksvragen:
• Is er waardevolle informatie over verkeerssituaties te vinden op social media?
• Kan die informatie automatisch zonder veel ruis gebruikt worden?
• En hoe kan die informatie vervolgens in het operationele proces van de wegverkeersleider worden gebruikt?