Social Media als databron

Potentie

Hogere doelen en potentie
De applicatie is ondersteunend aan het werk van de wegverkeersleider. Het maakt het werk dus niet per se sneller, maar geeft wel aanvullend inzicht in de situatie ter plaatse. Daarmee kan de verkeerscentrale gerichter handelen in geval van een incident. De applicatie van PublicSonar analyseert miljoenen berichten per dag, waarvan ongeveer 10.000 per maand een match hebben met een zoekterm uit het verzorgingsgebied van Rijkswaterstaat. Deze informatie is zeker waardevol op plekken waar Rijkswaterstaat geen camerabeelden heeft (zo’n 80% van het totale verzorgingsgebied). Deze applicatie is ook handig voor regionale verkeerscentrales voor gebieden zonder camerabeeld.