Social Media als databron

Resultaat en leerervaringen

Product en resultaat
In de pilot is een applicatie ontwikkeld die berichten van sociale media, met name Twitter, filtert. In de applicatie kunnen berichten geselecteerd worden op locatie, type bericht (tekst of beeld) en situatiebeschrijving (ongeval, file, objecten op de weg, etc). De berichten worden succesvol gefilterd en weergegeven in de applicatie. In de praktijk blijkt dat de wegverkeersleider al eerder op de hoogte is van een incident - via lusdata of een alarmmelding - dan dat het via social media binnenkomt. Wel lijkt 90% van de berichten potentieel relevant te zijn in geval van detectie van ‘gevaarlijke situaties’, ‘rommel op de weg’ en ‘problemen met wegmeubilair’, en voor de beeldvorming rondom crisis en incidenten.

Leerervaringen
• Monitoring van berichtgeving moet werkplek georiënteerd kunnen plaatsvinden: dat wil zeggen op de plek van de wegverkeersleider en voor zijn/haar beheergebied. Op die manier ontvangt een wegverkeersleider alleen relevante meldingen.
• Met betrekking tot implementatie is geconstateerd dat bij aanvang het aantal betrokken medewerkers significant moet zijn, zodat het draagvlak bij de eindgebruikers groot is.
• Informatie moet eenvoudig worden gepresenteerd, om bruikbaarheid door wegverkeersleiders te verhogen.