Comparison Test

De Innovatiecentrale beschikt over twee operationale desks, aangesloten bij de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat van Zuid-Nederland. Die operationele desks maken het mogelijk een 'comparison test' uit te voeren. In een comparison test worden een oude en nieuwe situatie met elkaar vergelijken, om te toetsen hoe goed een nieuwe functionaliteit of applicatie werkt.

Het project Slimme Camera's maakte gebruik van deze faciliteit: in de oude situatie wordt een spitsstrook handmatig door een wegverkeersleider gecontroleerd alvorens deze te openen. In de testsituatie wordt een algoritme aan het werk gezet om te zien of de spitsstrook vrij is en dus geopend kan worden. Door de twee werkwijzes parallel te laten draaien kan worden gemeten hoe goed het algoritme functioneert ten opzichte van de huidige manier van werken.