Monitoren

In de Innovatiecentrale is het mogelijk het verkeer de veiligheid en doorstroming tijdens een experiment of test te monitoren. Daartoe heeft de Innovatiecentrale beschikking over twee operationele desks, die zijn aangesloten bij de Rijkswaterstaat Verkeerscentrale van Zuid-Nederland. Eveneens werken we samen met de wegverkeersleiders, weginspecteurs en verkeerskundigen van deze verkeerscentrale. 

Voorbeelden van projecten die gebruik maakten van deze faciliteit zijn Spookfiles A58 en Truck Platooning