Operationele ondersteuning

De Innovatiecentrale kan operationele ondersteuning bieden tijdens het uitvoeren van een experiment. Daarvoor heeft de Innovatiecentrale beschikking over twee operationele desks - aangesloten bij de Verkeercentrale van Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat. Bovendien wordt er nauw samengewerkt met de wegverkeersleiders, weginspecteurs en verkeerskundigen. Zij hebben verstand van de dagelijkse operatie en verkeersmanagement. Die kennis is nodig om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen en indien nodig te kunnen ingrijpen in de verkeerssituatie. 

Klik hier voor een 3D beeld van de innovatiedesks. 

In het project Spookfiles A58 werd succesvol samengewerkt met de wegverkeersleiders:

"De Innovatiecentrale is ideaal voor projecten die de laboratoriumfase hebben doorlopen en klaar zijn voor testen in de praktijk. De expertise van de wegverkeersleiders is hierbij van grote toegevoegde waarde. De combinatie van menselijke kennis en technische uitgebreide monitoring levert productontwikkelaars betere input op en stelt hen in staat hun aanbod te verbeteren." 
- Jan Willem van der Pas, DTV Consultants