Simuleren met SimSmartMobility

In de Innovatiecentrale is het mogelijk door middel van simulaties de effecten van Smart Mobility-toepassingen vooraf inzichtelijk te maken. Daarvoor wordt de tool SimSmartMobility gebruikt. SimSmartMobility is wereldwijd een uniek simulatieplatform om bereikbaarheidseffecten en in potentie leefbaarheids- en veiligheidseffecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen te simuleren. SimSmartMobility helpt te ontdekken wat de effecten zijn van innovatieve mobiliteitsoplossingen... Wat werkt nu echt en waarom? En dat helpt beleidsmakers, bestuurders en professionals bij het maken van onderbouwde beleidskeuzes en investeringsbeslissingen. SimSmartMobility laat zien wat het effect van smart mobility diensten en producten is op doorstroming, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Het platform – een soort Simcity voor Smart Mobility – sluit aan op simulatiemodellen die zijn gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek naar rij- en reisgedrag.

Meer informatie 
www.simsmartmobility.nl

Contact
Thijs Muizelaar 
thijs.muizelaar[@]connectingmobility.nl