Spookfiles A58

Algemeen

A58 Tilburg - Eindhoven

Eerste grootschalig coöperatief voertuig-wegkantsysteem

Spookfiles zijn files die bijna uit het niets ontstaan. Zulke files veroorzaken ruim een vijfde van de files in Nederland, op de A58 zelfs voor 30%-40%. In het project Spookfiles A58 is een in-car applicatie ontwikkeld die spookfiles kan voorkomen of dempen. Daarmee heeft het project gezorgd voor een versnelling van de introductie van coöperatieve systemen in Nederland. 

Proeftraject A58
In het project is een architectuur opgesteld voor het coöperatieve systeem, zijn verschillende prototypes gebouwd en is uiteindelijk een compleet, werkend systeem opgeleverd. De technologie is in de praktijk getest met behulp van de ontwikkelde spookfiledienst, die de automobilist voorziet van snelheidsadviezen op maat. Daarbij diende de A58 tussen Eindhoven en Tilburg als proeftraject. De Innovatiecentrale speelde een rol bij de field tests.

Monitoring in de Innovatiecentrale 
Gedurende de ontwikkelfase zijn diverse proefritten gemaakt op de A58. In november 2015 werden er zelfs 90 auto’s de ochtendspits ingeloodst. Daarbij keken een wegverkeersleider, verkeerskundige en analisten van het spookfileproject vanuit de Innovatiecentrale mee. Zo kon de verkeerssituatie worden gemonitord en analysemateriaal worden verzameld. Ook zijn de data-inwinsystemen in de Innovatiecentrale beproefd, om de toegevoegde waarde van dit type data te onderzoeken.

Partners 
De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever van het project Spookfiles A58, dat onderdeel is van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Markt, overheid en kennisinstellingen hebben nauw samengewerkt om de bereikbaarheid van de drukste regio’s in ons land te verbeteren, onder meer door gebruik te maken van intelligente transport services.