Themadagen

In discussie
Een aantal keer per jaar organiseert De Innovatiecentrale een themadag. Tijdens een themadag gaan stakeholders met elkaar in discussie over een specifiek thema. Samen gaan we op zoek naar de stand van zaken, naar kansen en naar noodzakelijke vervolgstappen rondom een bepaald onderwerp. Thema’s die eerder werden besproken zijn het gebruik van Social Media als databron in verkeersmanagement en Common Operational Picture.

Op zoek naar samenwerking
Deelnemers van een themadag zijn, afhankelijk van het betreffende onderwerp, vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden, wegbeheerders en marktpartijen. Door iedereen die in zijn of haar werk met een thema te maken heeft te laten meedenken, creëren we een totaalbeeld. Daarmee ontstaat ruimte om met elkaar in discussie te gaan over logische en/of noodzakelijk vervolgstappen. Belangrijk daarbij is dat we vraag en aanbod bij elkaar brengen en we gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden om samen te werken.

Blijf op de hoogte
Hou voor de eerstvolgende themamiddag onze website en LinkedIn in de gaten.
Wil je meer informatie over de themadagen? Wil je op de hoogte gehouden worden? Óf heb je een suggestie voor een onderwerp dat we tijdens een themamiddag ter discussie zouden moeten stellen? Mail dan naar evelien[@]brascamp.com.

Verslagen eerdere themadagen:
Themadag Common Operational Picture.
Themadag Social Media als databron.